WISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ETF DISWISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ETF DISWISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ETF DIS

WISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ETF DIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪25.97 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪2.91 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.57%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%

Giới thiệu về WISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ETF DIS

Bên phát hành
WisdomTree, Inc.
Thương hiệu
WisdomTree
Tỷ lệ chi phí
0.29%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 10, 2014
Chỉ số đã theo dõi
WisdomTree Europe Equity Income Index
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BQZJBX31

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cổ tức
Cách đánh trọng số
Cổ tức
Tiêu chí lựa chọn
Cổ tức
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khách hàng Lâu năm
Công ty dịch vụ công cộng
Năng lượng Mỏ
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh