WISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ETF DISWISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ETF DISWISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ETF DIS

WISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ETF DIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪28.35 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪3.65 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.28%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%

Giới thiệu về WISDOMTREE EUROPE EQ INCOM UCITS ETF DIS

Bên phát hành
WisdomTree, Inc.
Thương hiệu
WisdomTree
Tỷ lệ chi phí
0.29%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 10, 2014
Chỉ số đã theo dõi
WisdomTree Europe Equity Income Index
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BQZJBX31

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cổ tức
Cách đánh trọng số
Cổ tức
Tiêu chí lựa chọn
Cổ tức

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì

Kể từ 16 tháng 5, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Khách hàng Lâu năm
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.34%
Tài chính30.08%
Công ty dịch vụ công cộng16.35%
Khách hàng Lâu năm16.28%
Năng lượng Mỏ11.49%
Truyền thông6.37%
Vận chuyển5.02%
Khoáng sản phi năng lượng4.54%
Dịch vụ Công nghiệp2.11%
Công nghệ Sức khỏe1.22%
Công nghiệp Chế biến1.19%
Dịch vụ Thương mại1.06%
Dịch vụ Phân phối0.87%
Dịch vụ Khách hàng0.82%
Bán Lẻ0.72%
Sản xuất Chế tạo0.55%
Dịch vụ Công nghệ0.32%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.30%
Công nghệ Điện tử0.04%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.66%
Tiền mặt0.66%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ la tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn