ERGERGERG

ERG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

29.970.00 0.00%
Các chuyên gia 10 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho ERG có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 10 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho ERG trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của ERG29.97 EUR với giá ước tính tối đa là 35.00 EUR và giá ước tính tối thiểu là 26.20 EUR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem ERG biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức ERGtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 10 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu ERG trong 3 tháng qua. Sau khi cân nhắc tất cả quan điểm, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.