FFF

BIFIRE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FIRE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BIFIRE

Doanh thu của BIFIRE trong năm ngoái lên tới 44.28 M EUR, phần lớn trong số đó — 42.03 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Fire Protection and Thermal Insulation, năm trước mang lại 28.79 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BIFIRE 34.90 M EUR, và năm trước đó — 21.67 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia