FFF

FOS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FOS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FOS

Doanh thu của FOS trong năm ngoái lên tới 23.34 M EUR, phần lớn trong số đó — 18.40 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Digital Solutions, năm trước mang lại 14.84 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FOS 18.40 M EUR, và năm trước đó — 14.84 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia