LLL

LEONE FILM GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LFG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LEONE FILM GROUP

Doanh thu của LEONE FILM GROUP trong năm ngoái lên tới 86.61 M EUR, phần lớn trong số đó — 43.19 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Cinematic Production and Co-Production, năm trước mang lại 24.93 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LEONE FILM GROUP 62.41 M EUR, và năm trước đó — 21.76 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia