LUCISANO MEDIA GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LMG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LUCISANO MEDIA GROUP

Doanh thu của LUCISANO MEDIA GROUP trong năm ngoái lên tới 46.08M EUR, phần lớn trong số đó — 14.25M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Filmic Works, năm trước mang lại 16.01M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LUCISANO MEDIA GROUP 30.41M EUR, và năm trước đó — 27.64M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia