SSS

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SAC nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SAC trong nửa năm trước là 7.99 M EUR và thấp hơn 18.41% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 417.75 k EUR.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: EUR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY