SOL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SOL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SOL

Doanh thu của SOL trong năm ngoái lên tới 1.38 B EUR, phần lớn trong số đó — 762.44 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Technical Gas, năm trước mang lại 558.42 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Other Countries — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SOL 778.49 M EUR, và năm trước đó — 645.15 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia