TTT

TECMA SOLUTIONS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TCM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TECMA SOLUTIONS

Doanh thu của TECMA SOLUTIONS trong năm ngoái lên tới 12.30 M EUR, phần lớn trong số đó — 12.28 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Real Estate Technology, năm trước mang lại 10.57 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TECMA SOLUTIONS 8.30 M EUR, và năm trước đó — 8.49 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia