TELECOM ITALIA RTELECOM ITALIA RTELECOM ITALIA R

TELECOM ITALIA R

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TITR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TELECOM ITALIA R

Doanh thu của TELECOM ITALIA R trong năm ngoái lên tới 16.30 B EUR, phần lớn trong số đó — 11.88 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Domestic, năm trước mang lại 11.83 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TELECOM ITALIA R 11.59 B EUR, và năm trước đó — 11.55 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia