VVV

VANTEA SMART

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VNT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VANTEA SMART

Doanh thu của VANTEA SMART trong năm ngoái lên tới 16.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 9.93 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Information Technology, năm trước mang lại 6.51 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VANTEA SMART 10.18 M EUR, và năm trước đó — 7.98 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia