Hợp đồng tương lai Dầu Brent

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Dầu Brent

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
BRF2024BRENT OIL FUTURES (JAN 2024)
2023-12-2976.62−0.18%−0.1476.8075.88
Bán
BRG2024BRENT OIL FUTURES (FEB 2024)
2024-02-0177.87−0.08%−0.0677.9477.07
Bán
BRH2024BRENT OIL FUTURES (MAR 2024)
2024-03-0179.14+0.05%0.0479.1478.30
Bán
BRJ2024BRENT OIL FUTURES (APR 2024)
2024-04-0179.96−0.50%−0.4080.1379.47
Bán
BRK2024BRENT OIL FUTURES (MAY 2024)
2024-05-0281.50−0.34%−0.2881.7681.36
Bán
BRM2024BRENT OIL FUTURES (JUN 2024)
2024-06-0382.50−0.60%−0.5082.5182.50
Bán
BRN2024BRENT OIL FUTURES (JUL 2024)
2024-07-0182.90−0.72%−0.6082.9082.90
Bán
BRQ2024BRENT OIL FUTURES (AUG 2024)
2024-08-0181.57−3.28%−2.7782.9081.57
Bán Mạnh
BRU2024BRENT OIL FUTURES (SEP 2024)
2024-09-0286.89+2.22%1.8987.0086.89
Bán
BRV2024BRENT OIL FUTURES (OCT 2024)
2024-10-0185.00−2.72%−2.3885.0084.50
Bán Mạnh
BRX2024BRENT OIL FUTURES (NOV 2024)
2024-11-0187.54+1.68%1.4587.6282.77
Bán
BRZ2024BRENT OIL FUTURES (DEC 2024)
2024-12-0288.32+3.91%3.3288.3282.70