Giá hợp đồng tương lai năng lượng

Hợp đồng tương lai năng lượng đại diện cho các hợp đồng mua hoặc bán một trong những nhiên liệu hóa thạch hoặc các sản phẩm liên quan đến hóa thạch theo giá và ngày định trước. Các hợp đồng tương lai được các nhà đầu tư sử dụng để giảm bớt rủi ro về biến động giá của tài sản cơ sở. Phần lớn các hợp đồng tương lai về năng lượng được giao dịch trên Sàn Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX), một bộ phận của CME Group chuyên về các mặt hàng năng lượng. Xem các số liệu khác nhau để có hiểu biết tốt hơn về thị trường năng lượng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
CL1!Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
80.41−1.01%−0.8282.5679.14
Bán Mạnh
HO1!Hợp đồng tương lai ULSD Cảng NY
3.3797−1.02%−0.03493.40473.3299
Bán
MBC1!MINI BRENT FINANCIAL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
87.10−3.87%−3.5187.1087.10
Bán Mạnh
NG1!Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
6.9270.77%0.0537.0446.705
Bán
QG1!Hợp đồng tương lai Khí Tự nhiên E-mini
6.9300.80%0.0557.0556.705
Bán
QM1!Hợp đồng tương lai Dầu thô Nhẹ E-mini
80.425−0.98%−0.80082.57579.150
Bán Mạnh
RB1!Hợp đồng tương lai Xăng RBOB
2.3746−1.17%−0.02812.42672.3244
Bán