Thị trường hợp đồng tương lai

Báo giá

Hợp đồng tương lai Năng lượng

Hợp đồng tương lai năng lượng là các hợp đồng để mua hoặc bán nhiên liệu hóa thạch hoặc các sản phẩm liên quan đến hóa thạch theo giá và ngày định sẵn. Nhà đầu tư sử dụng các hợp đồng này để giảm bớt rủi ro biến thiên giá. Hãy nghiên cứu các hợp đồng sau để lướt thật hiệu quả trên thị trường năng lượng.
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
CL1!CRUDE OIL FUTURES
77.60+0.73%0.5677.9776.32
Mua
EH1!ETHANOL FUTURES
2.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
HO1!NY HARBOR ULSD FUTURES
2.6982−1.22%−0.03332.74172.6932
Bán
MBC1!MINI BRENT FINANCIAL FUTURES
81.42−0.53%−0.4381.4281.42
Mua
NG1!HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES
1.761+11.74%0.1851.7921.677
Bán
QG1!E-MINI NATURAL GAS FUTURES
1.760+11.75%0.1851.7901.675
Bán
QM1!E-MINI CRUDE OIL FUTURES
77.675+0.81%0.62577.97576.325
Mua
RB1!RBOB GASOLINE FUTURES
2.5299+0.85%0.02132.53412.5013
Mua