NORNICKEL GMK GMKN

GMKNMOEX
GMKN
NORNICKEL GMKMOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ}
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Non-Energy Minerals
Công nghiệp: Other Metals/Minerals
GMK Noril'skiy nikel' PAO tham gia vào lĩnh vực thăm dò, khai thác, tinh chế quặng và khoáng sản phi kim loại, và bán kim loại cơ bản và quý được sản xuất từ quặng. Các phân khúc của Công ty bao gồm GMK Group, bao gồm các hoạt động khai thác mỏ và luyện kim, dịch vụ vận tải, năng lượng, sửa chữa và dịch vụ bảo dưỡng có trụ sở tại Bán đảo Taimyr; KGMK Group, bao gồm các hoạt động khai thác và luyện kim, năng lượng, các hoạt động thăm dò được đặt tại Bán đảo Kola; Norilsk Nickel Harjavalta, bao gồm các hoạt động lọc dầu ở Phần Lan; Các ngành luyện kim khác, bao gồm các hoạt động luyện kim khác và các hoạt động thăm dò ở Nga và ở nước ngoài, và các phi kim loại Khác, bao gồm kim loại và lĩnh vực kinh doanh khác, quản lý chuỗi cung ứng, dịch vụ vận tải, năng lượng và tiện ích, nghiên cứu và các hoạt động khác ở Nga và nước ngoài. Cơ sở sản xuất của công ty nằm ở Bán đảo Taimyr và Kola thuộc Liên bang Nga và Phần Lan.