MMC NORILSK NICKEL
GMKN MOEX

GMKN
MMC NORILSK NICKEL MOEX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm GMKN

Tất cả các mã trong một bảng

MMC NORILSK NICKEL là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
IMOEX Chỉ số MOEX Nga
3771.58-0.86%-32.753793.403759.83Bán
MOEX10 MOEX 10 INDEX
5759.55-0.71%-41.455787.035734.74Mua
MOEXBMI MOEX BROAD MARKET INDEX (RUB)
2697.65-0.83%-22.692712.292689.75Bán
MOEXMM MOEX METALS AND MINING INDEX
11676.42-0.87%-102.5911773.4511654.87Mua
RTSI Chỉ số RTS
1625.76-0.83%-13.591636.171620.15Mua
RUBMI RTS BROAD MARKET INDEX
1184.97-0.80%-9.591192.301180.80Mua
Tải thêm