MMK MAGN

MAGNMOEX
MAGN
MMKMOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ}
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Non-Energy Minerals
Công nghiệp: Steel
Magnitogorskiy metallurgicheskiy kombinat OAO (MMK OAO hoặc Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC) là một công ty có trụ sở tại Nga, hoạt động trong ngành công nghiệp thép. Sản phẩm chính của công ty là thiêu kết, than cốc, sắt, thép thô, sản phẩm cán và vật liệu quặng. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm như thép cuộn, thanh thép, thép vuông đặc, thép dải, thép tròn, và các loại thép khác. Công ty cũng tham gia vào việc khai thác quặng than, chế biến quặng, bán các sản phẩm kim loại màu và các sản phẩm khác. Magnitogorskiy metallurgicheskiy kombinat OAO cũng đóng vai trò là nhà cung cấp cho các ngành công nghiệp như: đường ống, xe cộ, đường sắt, xây dựng và đóng tàu, và một số ngành khác. Công ty hoạt động trong nước, cũng như xuất khẩu sản phẩm của mình sang Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), Châu Á và các nước Cận Đông và Châu Âu.