Rosseti CentrRosseti CentrRosseti Centr

Rosseti Centr

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MRKC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Rosseti Centr

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Nga — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Rosseti Centr 128.45 B RUB, và năm trước đó — 114.59 B RUB.

Theo nguồn
Theo quốc gia