MTS MTSS

MTSSMOEX
MTSS
MTSMOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Communications
Công nghiệp: Specialty Telecommunications
Mobile TeleSystems PJSC tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ di động, điện thoại cố định và kỹ thuật số. Công ty cung cấp truy cập Internet không dây và thoại cố định, băng thông rộng và truyền hình trả tiền. Công ty hoạt động thông qua các mảng sau: Russia Convergent, Moscow Fixed Line, Ukraine, MTS Bank và các mảng khác. Phân khúc Russia Convergent đại diện cho kết quả của hoạt động đường dây cố định và di động, bao gồm các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng trên khắp các vùng của Nga, bao gồm các dịch vụ thoại và dữ liệu, truyền dẫn, băng thông rộng, truyền hình trả tiền và các dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau và các hoạt động bán lẻ. Phân khúc Điện thoại Cố định Matxcova bao gồm các kết quả của các hoạt động điện thoại cố định được thực hiện tại Matxcova bởi công ty con của Tập đoàn. Phân khúc Ukraine bao gồm các hoạt động điện thoại cố định và di động được thực hiện trên nhiều vùng của Ukraine. Phân khúc Ngân hàng MTS đại diện cho kết quả của các dịch vụ ngân hàng được cung cấp cho khách hàng trên khắp các vùng của Nga. Công ty được thành lập vào tháng 10 năm 1993 và có trụ sở chính tại Moscow, Nga.