Truyền thông (Khu vực)

8
Cổ phiếu
1069.331B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.587M
Khối lượng
+5.18%
Thay đổi
+15.76%
Hiệu suất Tháng
−15.35%
Hiệu suất Năm
+16.13%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AFKSAFK SISTEMA13.628 RUB0.26%0.036 RUB
Mua
33.299M453.793M131.057B RUB3.34 RUB
CNTLCENTRLNYI TELEGRAF13.48 RUB−2.18%−0.30 RUB
Mua
1.492M20.109M2.851B RUB
MGTSMGTS-52085 RUB39.93%595 RUB
Sức mua mạnh
31.376K65.419M135.8B RUB8.07184.63 RUB
MTSSMTS261.50 RUB0.89%2.30 RUB
Mua
1.438M376.144M518.38B RUB10.8424.31 RUB57.843K
NSVZNAUKA-SVYAZ AO214.5 RUB−2.28%−5.0 RUB
Mua
123.73K26.54M1.032B RUB
RTKMROSTELECOM59.78 RUB−1.30%−0.79 RUB
Mua
1.325M79.225M209.009B RUB
TTLKTATTELEKOM0.5925 RUB4.50%0.0255 RUB
Sức mua mạnh
385.919M228.657M11.819B RUB4.730.12 RUB
VEON-RXVEON LTD. ORD SHS33.90 RUB−0.15%−0.05 RUB
Mua
144.44K4.897M59.383B RUB1.6415.94 RUB44.586K