NOVATEK NVTK

NVTKMOEX
NVTK
NOVATEKMOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ}
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Energy Minerals
Công nghiệp: Integrated Oil
NOVATEK JSC tham gia vào việc thăm dò, sản xuất, chế biến và tiếp thị khí tự nhiên và hydrocacbon lỏng. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc địa lý sau: Nga, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Trung Đông và Các khu vực khác. Phân khúc tại Nga bao gồm thăm dò, phát triển, sản xuất và chế biến hydrocacbon, và kinh doanh khí tự nhiên, khí ngưng tụ ổn định, các sản phẩm tinh chế từ khí và khí khác, khí hóa lỏng và dầu thô. Phân khúc Châu Âu liên quan đến việc bán khí tự nhiên, naphtha, khí ngưng tụ ổn định, sản phẩm tinh chế từ khí ngưng tụ, khí hóa lỏng, dầu thô và các hoạt động thăm dò trong các hoạt động chung. Phân khúc Châu Á - Thái Bình Dương tham gia vào việc bán naphtha, các sản phẩm tinh chế ngưng tụ khí ổn định và dầu thô. Phân khúc Bắc Mỹ bao gồm việc bán naphtha, các sản phẩm tinh chế ngưng tụ khí ổn định và dầu thô. Phân khúc Trung Đông bao gồm bán khí tự nhiên, naphtha, dầu thô và các hoạt động thăm dò trong các hoạt động chung. Công ty được thành lập bởi Leonid Viktorovich Mikhelson vào ngày 16 tháng 8 năm 1994 và có trụ sở chính tại Moscow, Nga.