NOVATEK NVTK

NVTK MOEX
NVTK
NOVATEK MOEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NVTK Biểu đồ Chứng khoán

Giao dịch NVTK với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Năng lượng Mỏ
Công nghiệp: Dầu
Novatek PAO là một công ty sản xuất khí tự nhiên. Công ty tham gia vào lĩnh vực thăm dò và sản xuất, chế biến, vận chuyển và tiếp thị khí tự nhiên và hydrocarbon lỏng. Tài sản sản xuất chính của Công ty nằm ở Khu tự trị Yamal-Nenets (YNAO). Công ty cung cấp khí tự nhiên trên thị trường nội địa của Liên bang Nga và hydrocarbon lỏng trên cả thị trường trong nước và quốc tế của Nga. Công ty có khoảng 40 giấy phép thăm dò và sản xuất trong Khu tự trị YNAO với khoảng 12,8 tỷ thùng dầu tương đương (boe) của tổng trữ lượng đã được chứng minh. Công ty có rất nhiều giấy phép, bao gồm lĩnh vực Yurkharovskoye, lĩnh vực East-Tarkosalinskoye, lĩnh vực Khancheyskoye, lĩnh vực cấp phép Olimpiyskiy, lĩnh vực cấp phép Yumantilskiy, lĩnh vực cấp phép Samburgskiy, lĩnh vực North-Urengoyskoye, lĩnh vực North-Khancheyskoye, lĩnh vực cấp phép Yaro-Yakhinskiy, lĩnh vựcTermokarstovoye và lĩnh vực Yarudeyskoye.