VTB VTBR

VTBRMOEX
VTBR
VTBMOEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Finance
Công nghiệp: Regional Banks
Ngân hàng VTB PJSC là một tổ chức tài chính, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng đa dạng. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Ngân hàng Đầu tư Doanh nghiệp; Ngân hàng Doanh nghiệp tầm trung; Ngân hàng Bán lẻ; Ngân khố; và Kinh doanh khác. Phân khúc Ngân hàng Đầu tư Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho các khách hàng doanh nghiệp lớn. Phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp tầm trung cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp tầm trung. Phân khúc Ngân hàng Bán lẻ cung cấp dịch vụ cho cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và tất cả các loại hình dịch vụ bảo hiểm. Công ty được thành lập vào ngày 17 tháng 10 năm 1990 và có trụ sở chính tại St.Petersburg, Liên bang Nga.