MALAYAN BANKING BHDMALAYAN BANKING BHDMALAYAN BANKING BHD

MALAYAN BANKING BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MAYBANK nguyên tắc cơ bản

MALAYAN BANKING BHD tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.31 MYR, hãy mua trước 13 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.24%