Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
1155 MALAYAN BANKING BHD 9.790.41%0.04Bán7.818M106.716B13.010.7543000.00Tài chính
1295 PUBLIC BANK BHD 25.02-0.16%-0.04Sức mua mạnh4.240M97.286B17.001.4718553.00Tài chính
5347 TENAGA NASIONAL BHD 15.76-0.13%-0.02Mua7.559M89.602B11.461.3835030.00Công ty dịch vụ công cộng
5183 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 9.480.74%0.07Mua6.764M75.280B17.290.544659.00Vật liệu cơ bản
1023 CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 6.140.33%0.02Mua10.419M56.460B10.280.6037597.00Tài chính
6012 MAXIS BERHAD 5.840.17%0.01Mua2.075M45.571B21.540.273060.00Dịch vụ Viễn thông
5819 HONG LEONG BANK BHD 20.800.68%0.14Mua1.489M43.109B16.031.297116.00Tài chính
5225 IHH HEALTHCARE BERHAD 5.16-0.58%-0.03Bán4.026M42.791B131.430.0435000.00Chăm sóc sức khỏe
6888 AXIATA GROUP BERHAD 4.63-0.22%-0.01Mua4.887M42.084B-0.3627000.00Dịch vụ Viễn thông
6033 PETRONAS GAS BHD 18.94-0.32%-0.06Mua528.500K37.596B19.820.961956.00Năng lượng
6947 DIGI.COM BHD 4.79-0.21%-0.01Mua2.695M37.320B24.630.192000.00Dịch vụ Viễn thông
5285 SIME DARBY PLANTATION BERHAD 5.320.38%0.02Mua5.100M36.085B20.870.25102498.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4707 NESTLE (M) BHD 146.900.00%0.00Mua78.500K34.448B52.942.775578.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3182 GENTING BHD 7.98-0.13%-0.01Bán8.274M30.764B22.650.3655000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1961 IOI CORPORATION BHD 4.590.44%0.02Mua2.355M28.720B23.370.206758.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4715 GENTING MALAYSIA BERHAD 4.891.45%0.07Bán5.208M28.621B19.550.2520611.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2445 KUALA LUMPUR KEPONG BHD 25.000.24%0.06Sức mua mạnh669.700K26.560B29.710.8438000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3816 MISC BHD 5.970.51%0.03Bán1.815M26.515B19.210.319000.00Công nghiệp
5681 PETRONAS DAGANGAN BHD 26.30-0.38%-0.10Bán542.500K26.227B22.901.151956.00Năng lượng
3034 HAP SENG CONSOLIDATED BHD 9.88-0.10%-0.01Mua514.500K24.623B22.010.453486.00Công nghiệp
4065 PPB GROUP BHD 16.720.12%0.02Mua772.000K23.757B18.980.884500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1082 HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD 19.762.07%0.40Sức mua mạnh231.400K22.167B11.611.6728000.00Tài chính
5168 HARTALEGA HOLDINGS BHD 6.600.15%0.01Theo dõi5.570M21.907B47.450.147500.00Chăm sóc sức khỏe
1066 RHB BANK BERHAD 5.450.93%0.05Sức mua mạnh2.273M21.654B10.260.5314435.00Tài chính
7277 DIALOG GROUP BHD 3.551.14%0.04Sức mua mạnh32.028M19.790B38.750.092383.00Năng lượng
8869 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD 4.890.62%0.03Mua1.652M19.133B31.700.164682.00Vật liệu cơ bản
4197 SIME DARBY BHD 2.601.56%0.04Mua9.408M17.410B31.880.08124356.00Công nghiệp
5014 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD 8.95-1.32%-0.12Bán3.435M15.049B25.910.3510238.00Công nghiệp
3689 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 37.760.05%0.02Bán363.100K13.833B42.910.883500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7113 TOP GLOVE CORPORATION BHD 10.720.19%0.02Mua688.100K13.675B31.510.3417000.00Chăm sóc sức khỏe
4677 YTL CORPORATION BHD 1.220.00%0.00Bán3.847M13.027B35.800.0311000.00Công ty dịch vụ công cộng
5246 WESTPORTS HOLDINGS BERHAD 3.800.00%0.00Mua1.638M12.958B21.330.184456.00Công nghiệp
1015 AMMB HOLDINGS BHD 4.090.25%0.01Mua2.786M12.298B10.660.3810831.00Tài chính
4863 TELEKOM MALAYSIA BHD 3.13-2.19%-0.07Bán3.121M12.026B16.170.2026407.00Dịch vụ Viễn thông
5284 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD 4.970.61%0.03Bán264.000K11.229B9.570.521005.00Vật liệu cơ bản
8664PB S P SETIA BERHAD - ISLAMIC REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES B (RCPS-I B) 0.76-1.31%-0.01Sức bán mạnh337.300K10.377B11.340.28942.00Tài chính
8664PA S P SETIA BERHAD - ISLAMIC REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES (RCPS-I) 0.990.00%0.00Bán160.000K10.377B11.340.28942.00Tài chính
8664 SP SETIA BHD 2.660.00%0.00Bán988.800K10.377B11.340.28942.00Tài chính
5099 AIRASIA GROUP BERHAD 3.070.33%0.01Bán7.457M10.226B4.280.717615.00Công nghiệp
7084 QL RESOURCES BHD 6.300.80%0.05Sức mua mạnh684.800K10.140B44.900.144000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4162 BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) 32.50-1.22%-0.40Sức bán mạnh130.900K9.394B21.701.52497.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5249 IOI PROPERTIES GROUP BERHAD 1.63-0.61%-0.01Bán951.500K9.030B11.520.142309.00Tài chính
6399 ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD 1.70-0.58%-0.01Bán2.572M8.916B11.910.144622.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5398 GAMUDA BHD 3.37-1.46%-0.05Sức bán mạnh8.372M8.441B12.190.291232.00Công nghiệp
5288 SIME DARBY PROPERTY BERHAD 1.200.84%0.01Bán7.184M8.093B11.740.101685.00Tài chính
6742 YTL POWER INTERNATIONAL BHD 1.01-0.98%-0.01Bán3.557M8.000B13.010.082054.00Công ty dịch vụ công cộng
2291 GENTING PLANTATIONS BERHAD 9.450.96%0.09Bán239.400K7.534B24.060.408464.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5211 SUNWAY BERHAD 1.520.00%0.00Sức bán mạnh2.777M7.349B11.310.14Tài chính
0166 INARI AMERTRON BERHAD 2.200.92%0.02Bán9.316M6.896B20.070.111323.00Công nghệ
1899 BATU KAWAN BHD 17.000.00%0.00Bán6006.834B12.681.345699.00Vật liệu cơ bản
8621 LPI CAPITAL BHD 16.940.24%0.04Bán500.900K6.733B21.480.79667.00Tài chính
5258 BIMB HOLDINGS BHD 3.92-0.76%-0.03Mua3.100K6.690B10.010.393000.00Tài chính
3336 IJM CORPORATION BHD 1.852.78%0.05Bán4.171M6.536B23.020.084611.00Công nghiệp
2488 ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD 4.221.20%0.05Mua640.100K6.456B13.050.323473.00Tài chính
1171 MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD 1.020.99%0.01Bán2.313M6.453B9.630.101380.00Tài chính
4588 UMW HOLDINGS BHD 5.20-3.17%-0.17Bán872.900K6.274B18.940.289169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0138 MY E.G. SERVICES BHD 1.760.57%0.01Mua37.737M6.217B27.830.0673.00Công nghệ
1818 BURSA MALAYSIA BHD 7.751.84%0.14Sức mua mạnh556.100K6.145B26.850.28598.00Tài chính
3255 HEINEKEN MALAYSIA BERHAD 20.420.59%0.12Bán77.300K6.133B23.300.87587.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2836 CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD 19.480.00%0.00Bán364.600K5.956B25.070.781980.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2089 UNITED PLANTATIONS BHD 27.48-0.07%-0.02Mua5.100K5.714B14.621.885223.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5222 FGV HOLDINGS BERHAD 1.52-1.94%-0.03Bán3.533M5.646B60.520.0319101.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5279 SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD 3.74-1.32%-0.05Bán2.400M5.566B15.480.24970.00Năng lượng
7153 KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD 4.300.23%0.01Bán553.300K5.487B30.830.14689.00Chăm sóc sức khỏe
7293 YINSON HOLDINGS BHD 4.50-0.88%-0.04Bán161.700K4.941B16.960.27289.00Công nghiệp
5031 TIME DOTCOM BHD 8.171.36%0.11Mua748.600K4.704B22.070.37619.00Dịch vụ Viễn thông
5878 KPJ HEALTHCARE BHD 1.110.00%0.00Mua7.377M4.685B26.450.0513422.00Chăm sóc sức khỏe
5185 AFFIN BANK BERHAD 2.401.69%0.04Bán103.000K4.585B11.130.214682.00Tài chính
2194 MMC CORPORATION BHD 1.460.00%0.00Mua255.700K4.446B26.350.0612085.00Công nghiệp
5264 MALAKOFF CORPORATION BERHAD 0.87-0.57%-0.01Bán2.386M4.375B20.420.041035.00Công ty dịch vụ công cộng
5200 UOA DEVELOPMENT BERHAD 2.340.00%0.00Bán100.800K4.314B9.360.25522.00Tài chính
3026 DUTCH LADY MILK INDUSTRIES BHD 64.200.00%0.00Bán26.400K4.109B34.671.85561.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1619 DRB-HICOM BHD 2.10-0.47%-0.01Bán4.903M4.079B6.780.3156000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4731 SCIENTEX BERHAD 8.574.13%0.34Sức mua mạnh1.447M4.024B14.560.571200.00Vật liệu cơ bản
2771 BOUSTEAD HOLDINGS BHD 1.950.00%0.00Bán127.200K3.953B10.480.1915347.00Công nghiệp
5139 AEON CREDIT SERVICE (M) BHD 15.54-0.26%-0.04Sức mua mạnh48.800K3.893B11.921.353000.00Tài chính
7052 PADINI HOLDINGS BHD 5.971.19%0.07Sức mua mạnh739.300K3.882B21.780.271762.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4006 ORIENTAL HOLDINGS BHD 6.19-0.16%-0.01Sức bán mạnh25.600K3.846B7.750.808110.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5148 UEM SUNRISE BERHAD 0.84-0.59%-0.01Bán740.200K3.834B12.260.081451.00Tài chính
5209 GAS MALAYSIA BERHAD 2.900.35%0.01Bán132.500K3.711B17.690.16487.00Công ty dịch vụ công cộng
0097 VITROX CORPORATION BHD 7.740.52%0.04Mua106.300K3.622B39.780.197000.00Công nghệ
2852 CAHYA MATA SARAWAK BHD 3.28-1.80%-0.06Mua275.700K3.579B13.990.242600.00Vật liệu cơ bản
8206 ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD 1.180.00%0.00Bán556.100K3.474B29.360.0454.00Tài chính
3301 HONG LEONG INDUSTRIES BHD 10.52-0.94%-0.10Sức bán mạnh15.800K3.393B9.861.0815696.00Công nghiệp
6139 SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD 3.81-0.26%-0.01Bán19.400K3.255B14.020.27955.00Tài chính
5210 BUMI ARMADA BERHAD 0.53-3.67%-0.02Bán13.334M3.200B-0.06277.00Năng lượng
1651 MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD 0.71-2.07%-0.01Sức bán mạnh18.949M3.183B11.850.061989.00Công nghiệp
1562 BERJAYA SPORTS TOTO BHD 2.300.44%0.01Mua1.472M3.085B13.440.171497.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4634 POS MALAYSIA BHD 3.59-1.10%-0.04Bán252.900K2.841B45.600.0822915.00Công nghiệp
6599 AEON CO. (M) BHD 1.92-0.52%-0.01Sức bán mạnh832.800K2.710B28.590.079481.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3859 MAGNUM BERHAD 1.870.00%0.00Bán400.900K2.661B12.150.15479.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6963 V.S INDUSTRY BHD 1.540.00%0.00Bán1.769M2.609B17.680.095316.00Công nghiệp
5274 HONG LEONG CAPITAL BERHAD 9.790.00%0.00Bán02.591B0.30432.00Tài chính
5218 SAPURA ENERGY BERHAD 0.442.33%0.01Bán134.285M2.577B-0.45Năng lượng
5283 ECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD 1.102.80%0.03Mua1.828M2.568B-0.04Tài chính
5517 SHANGRI-LA HOTELS (M) BHD 5.80-0.17%-0.01Bán12.400K2.556B31.940.182364.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5254 BOUSTEAD PLANTATIONS BHD 1.13-0.88%-0.01Bán302.800K2.554B4.390.26Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3867 MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES 12.780.16%0.02Mua70.000K2.538B17.020.7512222.00Công nghệ
8583 MAH SING GROUP BHD 1.02-0.97%-0.01Bán1.288M2.501B10.370.10899.00Tài chính
6645 LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS 4.61-2.33%-0.11Bán71.400K2.492B10.900.43638.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất