Giá trị vốn hóa lớn Các công ty Malaysia có giá trị vốn hóa lớn

Các công ty của Malaysia sau có giá trị cao nhất trên thị trường. Đây là những công ty nổi tiếng, có uy tín và dẫn đầu ngành. Hãy tìm các công ty được sắp xếp theo giá trị vốn hóa thị trường và kiểm tra số liệu thống kê để biết lý do tại sao các công ty lại hoạt động tốt như vậy.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TENAGATENAGA NASIONAL BHD
75.814 B MYR13.220 MYR+0.92%11.713 M1.4827.580.48 MYR−20.25%3.51%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PCHEMPETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
55.44 B MYR6.870 MYR−0.87%1.485 M0.7132.410.21 MYR−73.17%1.88%Công nghiệp Chế biến
Bán
IHHIHH HEALTHCARE BERHAD
55.22 B MYR6.290 MYR+0.32%4.844 M1.0418.760.34 MYR+97.29%1.44%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
CDBCELCOMDIGI BERHAD
47.513 B MYR4.080 MYR+0.74%1.192 M0.4530.840.13 MYR+35.83%3.26%Truyền thông
Theo dõi
PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
44 B MYR5.350 MYR+0.19%4.504 M0.6336.200.15 MYR−14.67%1.31%Sản xuất Chế tạo
Mua
MISCMISC BHD
37.317 B MYR8.370 MYR+0.12%5.139 M1.2017.600.48 MYR+16.48%4.31%Vận chuyển
Mua
PETGASPETRONAS GAS BHD
36.29 B MYR18.320 MYR−0.11%1.025 M1.6919.920.92 MYR+10.58%3.93%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SIMEPLTSIME DARBY PLANTATION BERHAD
30.083 B MYR4.330 MYR−0.46%4.927 M1.8216.100.27 MYR−25.24%2.14%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
NESTLENESTLE (M) BHD
30.016 B MYR127.400 MYR−0.47%49.8 K0.7545.392.81 MYR+7.50%2.09%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MAXISMAXIS BERHAD
29.057 B MYR3.690 MYR−0.54%1.532 M0.5628.170.13 MYR−14.77%4.31%Truyền thông
Theo dõi
AXIATAAXIATA GROUP BERHAD
26.352 B MYR2.850 MYR−0.70%4.608 M1.07−0.30 MYR+25.72%3.48%Truyền thông
Mua
TMTELEKOM MALAYSIA BHD
24.945 B MYR6.500 MYR0.00%5.071 M0.7313.350.49 MYR+62.23%3.85%Truyền thông
Mua
IOICORPIOI CORPORATION BHD
24.87 B MYR3.950 MYR−0.75%3.303 M1.3430.640.13 MYR−50.56%2.39%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
KLKKUALA LUMPUR KEPONG BHD
24.328 B MYR21.980 MYR−0.99%1.226 M0.9143.590.50 MYR−67.14%2.70%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SUNWAYSUNWAY BERHAD
21.17 B MYR3.750 MYR−0.27%11.6 M0.6331.300.12 MYR+5.00%1.46%Khách hàng Lâu năm
Mua
PPBPPB GROUP BHD
21.168 B MYR14.880 MYR0.00%415.3 K0.4215.180.98 MYR−36.53%2.69%Công nghiệp Chế biến
Mua
SIMESIME DARBY BHD
20.106 B MYR2.830 MYR−4.07%23.849 M1.905.020.56 MYR+244.46%4.41%Dịch vụ Phân phối
Mua
PETDAGPETRONAS DAGANGAN BHD
19.77 B MYR19.960 MYR+0.30%1.009 M1.3122.860.87 MYR−9.66%4.02%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
17.103 B MYR1.830 MYR+1.10%7.9 M0.5229.950.06 MYR+15.50%1.77%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GAMUDAGAMUDA BHD
16.758 B MYR6.100 MYR+0.83%16.219 M2.1719.150.32 MYR−54.67%1.98%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
QLQL RESOURCES BHD
15.697 B MYR6.480 MYR+0.47%1.761 M0.5638.230.17 MYR+20.30%1.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DIALOGDIALOG GROUP BHD
14.106 B MYR2.550 MYR+2.00%8.404 M1.0025.530.10 MYR+12.25%1.48%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WPRTSWESTPORTS HOLDINGS BERHAD
13.674 B MYR4.040 MYR+0.75%816.5 K1.1317.210.23 MYR+9.42%4.22%Vận chuyển
Mua
INARIINARI AMERTRON BERHAD
12.941 B MYR3.410 MYR−0.87%24.639 M1.7840.990.08 MYR−9.86%2.27%Công nghệ Điện tử
Mua
F&NFRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
12.025 B MYR32.700 MYR−0.30%118.6 K0.3620.951.56 MYR+14.61%1.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HARTAHARTALEGA HOLDINGS BHD
11.551 B MYR3.300 MYR−2.37%13.812 M0.65891.890.00 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
11.328 B MYR3.440 MYR+7.50%1.161 M2.6981.130.04 MYR+27.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
UTDPLTUNITED PLANTATIONS BHD
10.569 B MYR25.360 MYR−0.47%518.9 K1.5614.441.76 MYR+11.39%7.46%Công nghiệp Chế biến
Mua
TIMECOMTIME DOTCOM BHD
9.54 B MYR5.220 MYR+1.16%2.356 M1.4932.180.16 MYR−33.96%2.94%Truyền thông
Mua
TOPGLOVTOP GLOVE CORPORATION BHD
9.049 B MYR1.100 MYR−2.65%50.779 M0.36−0.09 MYR−89.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
IJMIJM CORPORATION BHD
9.014 B MYR2.580 MYR+3.20%13.574 M1.2228.480.09 MYR+133.51%2.40%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
KPJKPJ HEALTHCARE BHD
8.772 B MYR2.000 MYR−0.50%8.299 M1.1733.110.06 MYR+58.95%1.74%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
SIMEPROPSIME DARBY PROPERTY BERHAD
8.433 B MYR1.240 MYR0.00%37.134 M1.1017.920.07 MYR+44.77%2.02%Tài chính
Sức mua mạnh
BKAWANBATU KAWAN BHD
7.893 B MYR20.000 MYR0.00%6.6 K0.7023.700.84 MYR−62.34%3.00%Công nghiệp Chế biến
MPIMALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
7.638 B MYR38.560 MYR+0.16%276.9 K0.5885.630.45 MYR−33.02%0.91%Công nghệ Điện tử
Mua
MYEGMY E.G. SERVICES BHD
7.524 B MYR1.050 MYR+2.94%76.382 M0.9215.980.07 MYR+27.57%1.39%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MBSBMALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD
7.441 B MYR0.910 MYR+0.55%15.322 M0.5014.380.06 MYR9.39%Tài chính
Bán Mạnh
VITROXVITROX CORPORATION BHD
7.284 B MYR7.880 MYR+2.34%806.1 K1.8166.720.12 MYR−33.39%0.70%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SPSETIASP SETIA BHD
7.116 B MYR1.510 MYR+0.67%5.08 M0.3031.200.05 MYR+24.42%0.89%Tài chính
Mua
MCEMENTMALAYAN CEMENT BERHAD
7.01 B MYR5.300 MYR0.00%1.838 M1.1222.120.24 MYR+274.38%1.13%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
FRONTKNFRONTKEN CORPORATION BHD
6.975 B MYR4.400 MYR−0.90%6.271 M1.5158.430.08 MYR−1.70%0.50%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BURSABURSA MALAYSIA BHD
6.92 B MYR8.530 MYR−0.23%2.762 M1.0925.450.34 MYR+26.30%3.39%Tài chính
Mua
SCIENTXSCIENTEX BERHAD
6.888 B MYR4.380 MYR−1.35%321.3 K0.3413.490.32 MYR+17.95%2.25%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
GREATECGREATECH TECHNOLOGY BERHAD
6.685 B MYR5.410 MYR+1.50%3.834 M1.3242.940.13 MYR+20.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
UNISEMUNISEM (M) BHD
6.581 B MYR4.140 MYR+1.47%837.8 K0.6284.660.05 MYR−77.11%1.96%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
KOSSANKOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD
5.996 B MYR2.240 MYR−4.68%9.033 M0.6381.750.03 MYR+64.07%1.91%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
UEMSUEM SUNRISE BERHAD
5.918 B MYR1.170 MYR0.00%6.748 M0.5178.000.02 MYR−5.66%0.64%Tài chính
Bán
BIMBBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
5.621 B MYR2.450 MYR−1.21%2.869 M1.529.830.25 MYR6.78%Tài chính
Theo dõi
GENPGENTING PLANTATIONS BERHAD
5.482 B MYR6.070 MYR−0.65%99.7 K0.3421.480.28 MYR−46.21%1.96%Công nghiệp Chế biến
Mua
UOADEVUOA DEVELOPMENT BERHAD
5.031 B MYR2.010 MYR−0.50%663 K1.7717.600.11 MYR+23.19%14.85%Tài chính
Theo dõi
FGVFGV HOLDINGS BERHAD
4.678 B MYR1.360 MYR−0.73%121 K0.5648.230.03 MYR−92.60%2.19%Công nghiệp Chế biến
Bán
GCBGUAN CHONG BHD
4.628 B MYR3.860 MYR−2.03%8.225 M1.2344.880.09 MYR−36.86%0.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MFCBMEGA FIRST CORPORATION BHD
4.623 B MYR4.950 MYR+1.43%818.2 K1.1411.430.43 MYR+6.07%1.69%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
4.597 B MYR3.590 MYR+0.28%557.8 K1.4811.790.30 MYR−0.59%6.36%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
D&OD & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
4.557 B MYR3.710 MYR+0.82%1.906 M1.66135.900.03 MYR−41.29%0.08%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
4.475 B MYR1.500 MYR−1.32%2.521 M0.3521.900.07 MYR+33.79%3.95%Tài chính
Mua
PMBTECHPMB TECHNOLOGY BHD
4.149 B MYR2.560 MYR0.00%102.7 K0.4179.010.03 MYR−64.40%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
4.139 B MYR3.230 MYR+0.62%724.9 K0.2427.820.12 MYR+16.57%1.87%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SAMSAM ENGINEERING & EQUIPMENT
4.082 B MYR5.960 MYR−1.16%296.8 K0.2232.290.18 MYR+11.20%0.41%Sản xuất Chế tạo
Mua
VSV.S INDUSTRY BHD
4.029 B MYR1.060 MYR+1.92%12.07 M0.8525.980.04 MYR−10.72%1.54%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
NNATGATENATIONGATE HOLDINGS BERHAD
3.899 B MYR1.880 MYR0.00%2.066 M0.4064.160.03 MYR0.93%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MAHSINGMAH SING GROUP BHD
3.891 B MYR1.530 MYR+0.66%14.468 M0.8917.290.09 MYR+36.15%1.97%Tài chính
Sức mua mạnh
CAPITALACAPITAL A BERHAD
3.83 B MYR0.860 MYR−4.44%17.694 M0.884.110.21 MYR0.00%Vận chuyển
Mua
UWCUWC BERHAD
3.725 B MYR3.340 MYR−1.18%1.509 M0.87231.940.01 MYR−85.17%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
HLINDHONG LEONG INDUSTRIES BHD
3.71 B MYR12.000 MYR+1.69%82.5 K0.4910.521.14 MYR+22.02%4.83%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MALAKOFMALAKOFF CORPORATION BERHAD
3.616 B MYR0.765 MYR+3.38%8.535 M2.85−0.18 MYR−417.54%4.05%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
HEXTARHEXTAR GLOBAL BERHAD
3.604 B MYR0.905 MYR−1.09%203.5 K0.0858.770.02 MYR+40.00%1.09%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PENTAPENTAMASTER CORPORATION BHD
3.37 B MYR4.800 MYR+0.63%1.282 M0.5838.830.12 MYR+5.55%0.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
DDXNDXN HOLDINGS BHD.
3.364 B MYR0.665 MYR−1.48%3.777 M0.3310.660.06 MYR+11.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
TROPTROPICANA CORPORATION BERHAD
3.314 B MYR1.470 MYR+0.68%100.5 K0.50−0.08 MYR+67.13%0.00%Tài chính
DDAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
3.265 B MYR2.820 MYR0.00%2.956 M0.7012.420.23 MYR+177.85%1.60%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TAKAFULSYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD
3.232 B MYR3.860 MYR0.00%481.5 K0.659.310.41 MYR+8.96%3.63%Tài chính
Sức mua mạnh
CTOSCTOS DIGITAL BERHAD
3.142 B MYR1.370 MYR+0.74%2.174 M0.2925.800.05 MYR+62.39%2.45%Dịch vụ Thương mại
Mua
MRCBMALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
3.083 B MYR0.695 MYR+0.72%12.911 M0.4030.750.02 MYR+55.86%1.45%Tài chính
Mua
BIPORTBINTULU PORT HOLDINGS BHD
2.944 B MYR6.390 MYR−0.16%8.7 K1.6423.500.27 MYR−2.09%1.88%Vận chuyển
Mua
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
2.874 B MYR2.480 MYR+0.81%1.296 M0.528.010.31 MYR+27.93%7.22%Bán Lẻ
Mua
FFBFARM FRESH BERHAD
2.752 B MYR1.480 MYR+0.68%1.26 M0.7362.180.02 MYR−29.59%0.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SOPSARAWAK OIL PALMS BHD
2.648 B MYR2.940 MYR−1.01%98.4 K0.587.800.38 MYR+1.40%3.37%Công nghiệp Chế biến
Mua
DRBHCOMDRB-HICOM BHD
2.629 B MYR1.350 MYR−0.74%7.406 M2.4111.730.12 MYR−30.75%1.47%Khách hàng Lâu năm
Mua
PADINIPADINI HOLDINGS BHD
2.487 B MYR3.900 MYR+3.17%1.03 M1.9814.220.27 MYR−22.25%2.65%Bán Lẻ
Theo dõi
VELESTOVELESTO ENERGY BERHAD
2.383 B MYR0.285 MYR−1.72%36.462 M0.7917.700.02 MYR0.86%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LCTITANLOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
2.369 B MYR1.040 MYR0.00%907 K0.31−0.32 MYR+29.69%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
IITMAXITMAX SYSTEM BERHAD
2.347 B MYR2.270 MYR−0.44%931.8 K0.4237.580.06 MYR0.53%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PIEP.I.E. INDUSTRIAL BHD
2.343 B MYR5.900 MYR−3.28%370 K0.3632.450.18 MYR+6.44%1.15%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
KKERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
2.311 B MYR1.830 MYR0.00%1.293 M2.5417.450.10 MYR+25.33%4.37%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
HHEXTECHHEXTAR TECHNOLOGIES SOLUTIONS BERHAD
2.305 B MYR1.130 MYR+0.89%3.275 M7.47−0.00 MYR−224.14%0.00%Dịch vụ Phân phối
MATRIXMATRIX CONCEPTS HOLDINGS BHD
2.215 B MYR1.790 MYR+1.13%1.949 M1.269.090.20 MYR+6.89%5.51%Tài chính
Mua
RRCECAPRCE CAPITAL BHD
2.167 B MYR2.890 MYR−7.07%2.024 M3.4915.300.19 MYR+0.05%4.82%Tài chính
Bán
EE&OEASTERN & ORIENTAL BHD
2.166 B MYR1.040 MYR−2.80%15.023 M1.9523.640.04 MYR−40.78%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
KMLOONGKIM LOONG RESOURCES BHD
2.144 B MYR2.200 MYR0.00%103.4 K0.9914.450.15 MYR−9.35%4.55%Công nghiệp Chế biến
Mua
MIMI TECHNOVATION BERHAD
2.141 B MYR2.390 MYR0.00%2.198 M0.2828.320.08 MYR+21.44%1.67%Sản xuất Chế tạo
Mua
DLADYDUTCH LADY MILK INDUSTRIES BHD
2.112 B MYR33.760 MYR+2.30%32 K0.9329.851.13 MYR+56.45%1.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SSFPTECHSFP TECH HOLDINGS BERHAD
2.112 B MYR0.850 MYR−3.41%6.148 M0.7453.460.02 MYR+14.39%0.45%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FAREASTFAR EAST HOLDINGS BHD
2.078 B MYR3.500 MYR0.00%00.0020.960.17 MYR−54.36%4.29%Công nghiệp Chế biến
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
2.045 B MYR2.600 MYR+2.36%2.047 M0.504.340.60 MYR−2.12%2.56%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
AAHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
2.044 B MYR2.820 MYR−0.70%338.6 K0.805.110.55 MYR+258.97%1.70%Dịch vụ Phân phối
Bán
KGBKELINGTON GROUP BERHAD
2.015 B MYR3.090 MYR+2.32%2.479 M1.4520.440.15 MYR+56.36%1.32%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AEONAEON CO. (M) BHD
2.008 B MYR1.460 MYR+2.10%6.199 M0.5115.290.10 MYR+10.53%2.80%Bán Lẻ
Mua
MSMMSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
2.003 B MYR2.610 MYR−8.42%12.184 M2.2066.240.04 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MMBMRMBM RESOURCES BHD
1.958 B MYR5.050 MYR+0.80%1.3 M1.095.900.86 MYR+18.78%3.59%Bán Lẻ
Mua