SARAWAK CONSOLIDATED IND BHDSARAWAK CONSOLIDATED IND BHDSARAWAK CONSOLIDATED IND BHD

SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Quay lại

Hệ số giá trên thu nhập của SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD.

Dữ liệu năm
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dữ liệu quý
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-