Các công ty của Các công ty Malaysia hoạt động trong một ngành: vật liệu xây dựng

Danh sách sau có Các công ty Malaysia hoạt động trong cùng ngành, vật liệu xây dựng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như MALAYAN CEMENT BERHAD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như PGF CAPITAL BERHAD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MCEMENTMALAYAN CEMENT BERHAD
6.426 B MYR4.810 MYR+0.42%324.6 K0.5524.290.20 MYR+412.95%1.22%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HHUMEINDHUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD
1.652 B MYR2.490 MYR−2.35%307.2 K0.709.960.25 MYR0.76%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CMSBCAHYA MATA SARAWAK BHD
1.117 B MYR1.030 MYR+1.98%682.1 K0.109.610.11 MYR−61.37%2.88%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PPGFPGF CAPITAL BERHAD
313.735 M MYR1.860 MYR+2.76%94.7 K0.1517.320.11 MYR+41.69%1.05%Khoáng sản phi năng lượng
SCIBSARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
204.209 M MYR0.300 MYR+1.69%3.762 M0.44−0.03 MYR+59.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DDKLSDKLS INDUSTRIES BHD
177.983 M MYR1.940 MYR+1.04%5.6 K7.676.410.30 MYR+138.72%1.56%Khoáng sản phi năng lượng
OKAOKA CORPORATION BHD
169.323 M MYR0.680 MYR−1.45%215 K3.5834.690.02 MYR−72.82%4.78%Khoáng sản phi năng lượng
JADEMJADE MARVEL GROUP BERHAD
82.128 M MYR0.180 MYR0.00%50 K0.10−0.03 MYR−629.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCEPCOCONCRETE ENGINEERING PRODUCTS
78.356 M MYR1.020 MYR−0.97%4.1 K2.2420.990.05 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
QQUALITYQUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
57.382 M MYR0.910 MYR−8.08%1000.04−0.19 MYR−345.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SS&FCAPS & F CAPITAL BERHAD
55.037 M MYR0.100 MYR0.00%229 K0.2418.870.01 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KIALIMKIA LIM BHD
46.763 M MYR0.705 MYR+0.71%144.3 K0.258.960.08 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DDFCITYDFCITY GROUP BERHAD
34.831 M MYR0.280 MYR−15.15%1 K0.08−0.02 MYR−401.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng