AgriFORCE Growing Systems Ltd.AgriFORCE Growing Systems Ltd.AgriFORCE Growing Systems Ltd.

AgriFORCE Growing Systems Ltd.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGRI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của AgriFORCE Growing Systems Ltd.

Tổng tài sản của AGRI trong Q4 23 là 17.37 M USD, tăng 0.18% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 11.84% trong Q4 23 tới 8.8 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY