Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

162
Cổ phiếu
541.741B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.402M
Khối lượng
−0.82%
Thay đổi
+4.17%
Hiệu suất Tháng
+41.54%
Hiệu suất Năm
+15.75%
Hiệu suất YTD
          
AACG ATA Creativity Global
2.68-2.90%-0.08Sức bán mạnh17.614K87.495M-0.06580.00
ABM ABM Industries Incorporated
45.08-1.81%-0.83Sức bán mạnh1.195M3.031B21.412.16114000.00
ABSI Absci Corporation
11.97-5.30%-0.67Sức bán mạnh1.930M1.108B169.00
ACTG Acacia Research Corporation
6.953.58%0.24Sức mua mạnh1.222M344.772M-0.5220.00
ADGI Adagio Therapeutics, Inc.
51.46-8.24%-4.62Mua3.805M5.584B49.00
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation
39.753.52%1.35Mua2.020M5.595B-1.24622.00
ADT ADT Inc.
8.304.67%0.37Bán5.703M6.364B-0.5020500.00
AESE Allied Esports Entertainment, Inc.
1.78-0.56%-0.01Sức bán mạnh322.670K69.673M114.00
AINC Ashford Inc. (Holding Company)
14.525.14%0.71Bán5.363K43.890M-30.6699.00
ALJJ ALJ Regional Holdings, Inc.
1.05-8.70%-0.10Sức bán mạnh116.318K44.437M-0.117743.00
ALXO ALX Oncology Holdings Inc.
77.81-3.83%-3.10Mua880.212K3.139B-1.5923.00
ASXC Asensus Surgical, Inc.
1.981.54%0.03Bán11.985M463.962M-0.43138.00
ATOM Atomera Incorporated
24.40-1.01%-0.25Mua439.649K563.543M-0.7021.00
ATTO Atento S.A.
29.554.42%1.25Mua91.601K443.250M-3.98139800.00
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation
79.93-0.24%-0.19Bán1.739M10.805B19.494.1527200.00
BBU Brookfield Business Partners L.P. Limited Partnership
41.87-1.13%-0.48Bán37.168K3.290B12.173.4867315.00
BCO Brinks Company (The)
71.84-1.13%-0.82Bán795.016K3.577B95.660.7773700.00
BEDU Bright Scholar Education Holdings Limited
2.60-12.75%-0.38Sức bán mạnh83.801K355.768M14.100.2111499.00
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc.
144.511.42%2.03Mua557.223K8.752B403.060.3626800.00
BR Broadridge Financial Solutions, Inc.
166.56-1.25%-2.10Bán720.685K19.349B36.344.7313704.00
BTBT Bit Digital, Inc.
9.991.32%0.13Bán2.537M549.358M-0.1915.00
BV BrightView Holdings, Inc.
14.88-5.58%-0.88Sức bán mạnh1.197M1.565B126.180.1319700.00
CADL Candel Therapeutics, Inc.
7.84-5.88%-0.49Sức bán mạnh300.006K224.928M
CAE CAE Inc.
28.79-1.74%-0.51Bán207.838K9.119B93.970.3110000.00
CBZ CBIZ, Inc.
32.74-0.18%-0.06Bán648.770K1.726B22.731.474800.00
CDK CDK Global, Inc.
42.35-0.56%-0.24Bán1.938M5.117B5.078.466500.00
CELC Celcuity Inc.
20.581.13%0.23Bán216.200K306.743M-1.8530.00
CELP Cypress Environmental Partners, L.P.
1.44-0.69%-0.01Bán15.467K17.768M-0.73
CELU Celularity Inc.
6.24-0.16%-0.01Bán195.392K770.416M-0.514.00
CHGG Chegg, Inc.
78.253.49%2.64Bán2.469M11.321B-0.351941.00
CLEU China Liberal Education Holdings Limited
3.002.04%0.06Mua2.019M19.000M15.400.1941.00
CLVT Clarivate Plc
24.170.67%0.16Bán16.681M15.468B-0.698690.00
CLXT Calyxt, Inc.
3.595.59%0.19Bán410.158K133.803M-1.0559.00
CNDT Conduent Incorporated
6.47-2.41%-0.16Bán3.292M1.376B-0.1363000.00
CNTG Centogene N.V.
10.09-1.94%-0.20Sức bán mạnh20.908K226.296M-0.84657.00
CNXC Concentrix Corporation
166.88-2.82%-4.85Bán373.358K8.714B270000.00
CPRT Copart, Inc.
143.95-5.46%-8.32Mua2.698M34.055B39.113.96
CRAI CRA International,Inc.
92.520.40%0.37Mua163.881K682.962M21.024.50831.00
CRKN Crown Electrokinetics Corp.
3.246.93%0.21Mua58.671K48.721M-3.4021.00
CRL Charles River Laboratories International, Inc.
440.450.75%3.26Mua1.308M22.197B56.317.9418400.00
CSTM Constellium SE
19.74-3.57%-0.73Bán1.338M2.763B12.701.6812000.00
CYT Cyteir Therapeutics, Inc.
18.73-9.73%-2.02Bán1.620M662.475M25.00
DMS Digital Media Solutions, Inc.
7.44-0.80%-0.06Sức bán mạnh314.131K462.524M144.510.05
DNAY Codex DNA, Inc.
11.98-9.79%-1.30Bán962.202K350.915M
DSGN Design Therapeutics, Inc.
16.171.19%0.19Sức bán mạnh135.189K899.332M15.00
DTSS Datasea Inc.
2.132.40%0.05Mua92.114K50.931M-0.1558.00
EDTK Skillful Craftsman Education Technology Limited
1.32-2.94%-0.04Sức bán mạnh133.386K15.840M3.500.39
EEIQ Elite Education Group International Ltd.
6.31-19.10%-1.49Mua761.364K55.728M28.00
EEX Emerald Holding, Inc.
4.27-2.73%-0.12Sức bán mạnh250.600K304.187M-2.29542.00
EFX Equifax, Inc.
268.49-2.01%-5.51Bán1.726M32.712B47.195.8811400.00
EVH Evolent Health, Inc
26.450.34%0.09Mua1.085M2.308B-0.862900.00
EVOP EVO Payments, Inc.
24.39-3.37%-0.85Sức bán mạnh648.803K1.248B-0.002000.00
FA First Advantage Corporation
22.25-7.75%-1.87Bán5.108M3.401B
FC Franklin Covey Company
40.60-2.43%-1.01Mua153.898K574.767M46.020.91940.00
FCN FTI Consulting, Inc.
135.72-0.63%-0.86Bán487.382K4.652B20.896.846321.00
FEDU Four Seasons Education (Cayman) Inc.
0.592.18%0.01Bán12.891K26.906M-0.09716.00
FLT FleetCor Technologies, Inc.
258.24-1.20%-3.14Sức bán mạnh591.365K21.332B28.789.348400.00
FORR Forrester Research, Inc.
46.81-1.04%-0.49Mua145.839K897.254M83.970.571798.00
FOUR Shift4 Payments, Inc.
81.481.41%1.13Bán1.718M6.754B-0.931305.00
FRG Franchise Group, Inc.
36.232.93%1.03Sức mua mạnh609.045K1.457B41.610.868083.00
G Genpact Limited
49.13-1.68%-0.84Bán1.984M9.224B27.371.8896500.00
GAIA Gaia, Inc.
9.841.03%0.10Bán33.242K190.089M25.210.40123.00
GDOT Green Dot Corporation
49.740.08%0.04Mua752.849K2.718B121.630.431200.00
GOTU Gaotu Techedu Inc.
2.541.20%0.03Bán5.054M641.526M-1.8122570.00
GPX GP Strategies Corporation
20.710.00%0.00Mua297.115K363.361M28.220.764343.00
HCKT The Hackett Group, Inc.
18.54-3.59%-0.69Bán733.701K552.727M30.370.691047.00
HCSG Healthcare Services Group, Inc.
25.27-2.62%-0.68Sức bán mạnh15.342M1.887B21.711.2044200.00
HURN Huron Consulting Group Inc.
51.901.19%0.61Mua346.304K1.165B49.061.063807.00
ICFI ICF International, Inc.
88.220.12%0.11Bán251.252K1.664B24.253.687500.00
III Information Services Group, Inc.
7.56-0.66%-0.05Mua706.427K366.382M35.410.231258.00
IMRX Immuneering Corporation
28.48-2.43%-0.71Mua1.259M738.716M
IPSC Century Therapeutics, Inc.
24.76-15.35%-4.49Bán1.672M1.347B
JP Jupai Holdings Limited
1.01-6.48%-0.07Sức bán mạnh94.287K36.411M-0.01580.00
KAR KAR Auction Services, Inc
16.120.56%0.09Sức bán mạnh4.906M1.921B56.680.2910000.00
LAUR Laureate Education, Inc.
17.49-0.06%-0.01Mua2.850M3.294B-3.2737000.00
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc.
9.292.43%0.22Bán14.142K159.931M6.00
LINC Lincoln Educational Services Corporation
6.371.11%0.07Mua162.036K171.813M3.691.711933.00
LMFA LM Funding America, Inc.
4.35-0.23%-0.01Sức bán mạnh180.682K23.552M3.231.428.00
LOPE Grand Canyon Education, Inc.
87.790.33%0.29Bán1.177M3.967B15.255.774625.00
LTBR Lightbridge Corporation
5.01-1.18%-0.06Bán173.004K33.054M-2.797.00
LXEH Lixiang Education Holding Co., Ltd.
8.190.12%0.01Bán517112.001M17.890.46517.00
LYL Dragon Victory International Limited
1.392.21%0.03Mua163.419K25.602M-0.4443.00
LZ LegalZoom.com, Inc.
35.26-2.62%-0.95Bán2.569M6.943B
MCG Membership Collective Group Inc.
13.72-2.76%-0.39Mua1.373M2.799B4815.00
MEDP Medpace Holdings, Inc.
186.020.68%1.26Mua351.948K6.663B39.834.903600.00
MEDS TRxADE HEALTH, Inc.
5.121.19%0.06Mua39.473K41.787M-0.6743.00
MEG Montrose Environmental Group, Inc.
59.19-1.35%-0.81Mua844.235K1.551B-4.061850.00
METX Meten Holding Group Ltd.
0.33-0.92%-0.00Bán8.789M43.459M-0.723721.00
MGI Moneygram International, Inc.
9.051.69%0.15Mua4.585M828.129M-0.092269.00
MITC MeaTech 3D Ltd.
5.84-0.68%-0.04Mua62.544K-0.14
MMS Maximus, Inc.
83.71-0.19%-0.16Bán916.519K5.146B17.254.8834300.00
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc.
46.07-3.36%-1.60Bán3.996M11.870B410.00
NEW Puxin Limited
0.51-5.23%-0.03Bán937.775K46.793M7.370.089650.00
NEWT Newtek Business Services Corp.
26.97-7.76%-2.27Bán747.912K608.102M2.82110.00
NTIP Network-1 Technologies, Inc.
3.031.00%0.03Bán30.198K73.075M8.360.373.00
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc.
6.603.77%0.24Mua93.285K85.954M-1.1714.00
ONE OneSmart International Education Group Limited
0.38-7.23%-0.03Bán2.617M66.167M-0.8612667.00
OPGN OpGen, Inc.
3.272.83%0.09Mua1.304M125.144M-1.43110.00
PAE PAE Incorporated
5.900.68%0.04Bán1.032M549.112M17.490.3420000.00
PAGS PagSeguro Digital Ltd.
56.491.38%0.77Mua1.644M18.619B83.790.67
PAY Paymentus Holdings, Inc.
24.22-4.23%-1.07Bán654.580K2.842B362.320.07
PAYA Paya Holdings Inc.
10.99-2.31%-0.26Mua1.923M1.400B-0.07281.00
PAYO Payoneer Global Inc.
9.871.02%0.10Bán14.266M3.340B-0.371670.00
PAYS Paysign, Inc.
2.89-3.02%-0.09Mua627.428K147.713M-0.2670.00
PCOM Points International, Ltd.
17.683.09%0.53Mua10.009K260.676M-0.31265.00
PFMT Performant Financial Corporation
4.41-3.29%-0.15Bán335.219K295.160M-0.001269.00
PGNY Progyny, Inc.
61.560.80%0.49Sức mua mạnh7.243M5.503B77.520.90210.00
PHAR Pharming Group N.V.
9.70-0.14%-0.01Bán424618.175M21.420.26
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc.
29.490.20%0.06Bán1.819M1.336B-0.9744.00
PPD PPD, Inc.
46.750.11%0.05Sức mua mạnh2.166M16.424B64.600.7426000.00
PRAA PRA Group, Inc.
40.760.77%0.31Bán701.648K1.868B9.984.093820.00
PSFE Paysafe Limited
8.18-0.85%-0.07Bán11.777M5.920B-0.364.00
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
61.57-2.18%-1.37Bán1.025M6.796B36.901.732600.00
RCM R1 RCM Inc.
21.622.81%0.59Mua4.785M6.029B-1.9920200.00
REDU RISE Education Cayman Ltd
0.78-1.27%-0.01Bán87.802K44.621M-0.143621.00
REKR Rekor Systems, Inc.
9.690.21%0.02Bán2.964M424.810M-0.64109.00
RELX RELX PLC PLC
30.22-0.79%-0.24Mua1.164M58.359B33200.00
RLYB Rallybio Corporation
12.79-7.32%-1.01Bán871.649K410.942M
RPAY Repay Holdings Corporation
22.58-1.53%-0.35Bán1.563M2.225B-0.65354.00
RSSS Research Solutions, Inc
2.66-0.37%-0.01Mua118.392K70.096M-0.01139.00
RXDX Prometheus Biosciences, Inc.
26.154.64%1.16Sức mua mạnh164.258K1.016B33.00
RYB RYB Education, Inc.
2.972.06%0.06Mua52.669K80.935M-0.466338.00
SCOR comScore, Inc.
3.861.05%0.04Bán502.935K317.181M-1.091340.00
SGRP SPAR Group, Inc.
1.49-0.67%-0.01Bán79.529K31.787M6.940.2219500.00
SIC Select Interior Concepts, Inc.
14.470.28%0.04Mua303.593K375.441M-0.201300.00
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share
21.65-1.73%-0.38Sức bán mạnh1.383K674.669M-1.96
SLRX Salarius Pharmaceuticals, Inc.
1.107.84%0.08Mua6.972M49.257M-0.319.00
SP SP Plus Corporation
31.69-1.95%-0.63Mua255.934K735.805M-3.6312200.00
SRT StarTek, Inc.
5.08-2.31%-0.12Sức bán mạnh67.638K207.261M-0.3142000.00
STG Sunlands Technology Group
6.558.62%0.52Mua214.529K81.154M-2.947347.00
STGW Stagwell Inc.
8.290.73%0.06Mua1.817M2.144B-3.194866.00
STMP Stamps.com Inc.
328.70-0.05%-0.15Mua445.612K6.106B54.896.591482.00
SYNH Syneos Health, Inc.
94.340.64%0.60Mua808.181K9.763B41.882.2724310.00
TAL TAL Education Group
4.623.12%0.14Bán14.296M2.889B-0.1834733.00
TASK TaskUs, Inc.
71.843.31%2.30Mua2.090M6.989B23600.00
TCRX TScan Therapeutics, Inc.
6.24-7.28%-0.49Sức bán mạnh324.816K117.304M
TEDU Tarena International, Inc.
1.421.43%0.02Bán177.664K78.566M10181.00
TISI Team, Inc.
3.531.44%0.05Bán10.276M109.359M-2.465400.00
TLS Telos Corporation
32.34-3.49%-1.17Mua5.154M2.159B-0.45785.00
TNET TriNet Group, Inc.
93.650.30%0.28Sức mua mạnh518.750K6.168B25.503.722700.00
TRUP Trupanion, Inc.
82.731.32%1.08Bán557.267K3.329B-0.71911.00
TWKS Thoughtworks Holding, Inc.
34.419.38%2.951.814M10.498B
TYRA Tyra Biosciences, Inc.
19.91-4.32%-0.90549.210K814.620M
UGRO urban-gro, Inc.
14.512.40%0.34Mua188.463K152.537M-0.4747.00
UNCY Unicycive Therapeutics, Inc.
2.81-1.40%-0.04Bán300.000K40.768M-0.241.00
USIO Usio, Inc.
6.12-1.13%-0.07Mua68.118K152.566M-0.0889.00
UTI Universal Technical Institute Inc
6.62-3.92%-0.27Bán47.391K217.300M119.000.061575.00
VEC Vectrus, Inc.
47.640.21%0.10Bán139.358K558.566M10.174.739200.00
VERV Verve Therapeutics, Inc.
59.88-14.30%-9.99Sức bán mạnh2.900M2.874B
VTRU Vitru Limited
16.00-0.37%-0.06Bán6.022K368.929M57.960.306174.00
Tải thêm