Amgen Inc

AMGN NASDAQ
AMGN
Amgen Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AMGN

Tóm tắt tài chính của Amgen Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AMGN là 127.343B USD. EPS TTM của công ty là 9.76 USD, tỷ suất cổ tức là 3.43% và P/E là 23.47. Ngày thu nhập tiếp theo của Amgen Inc là 7 Tháng 2, ước tính là 4.07 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền