Amazon.com, Inc

AMZNNASDAQ
AMZN
Amazon.com, IncNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMZN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Amazon.com, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AMZN là 1.052T USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Amazon.com, Inc là 2 Tháng 2, ước tính là 0.17 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu