Bán lẻ qua Internet

Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: bán lẻ qua internet

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, bán lẻ qua internet. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như MercadoLibre, Inc. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như Coupang, Inc., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMZNAmazon.com, Inc.
1.933 T USD186.13 USD−1.54%38.609 M1.0564.412.89 USD0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BABAAlibaba Group Holding Limited
Chứng chỉ lưu ký
185.939 B USD71.29 USD−4.76%18.23 M1.2912.985.49 USD+220.63%1.37%Bán Lẻ
Mua
MELIMercadoLibre, Inc.
73.214 B USD1444.14 USD−4.21%539.352 K2.0874.2519.45 USD+105.52%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
LULUlululemon athletica inc.
44.075 B USD336.13 USD−3.94%2.665 M1.2527.5312.21 USD+82.85%0.00%Bán Lẻ
Mua
CPNGCoupang, Inc.
38.108 B USD21.25 USD+11.49%51.06 M4.2128.260.75 USD0.00%Bán Lẻ
Mua
JDJD.com, Inc.
Chứng chỉ lưu ký
35.597 B USD25.39 USD−5.93%15.122 M1.6111.782.15 USD+131.82%2.36%Bán Lẻ
Mua
EBAYeBay Inc.
26.579 B USD51.31 USD−1.12%4.247 M0.919.855.21 USD1.99%Bán Lẻ
Theo dõi
VIPSVipshop Holdings Limited
Chứng chỉ lưu ký
8.812 B USD16.25 USD−4.97%2.922 M0.897.972.04 USD+39.52%2.52%Bán Lẻ
Mua
ETSYEtsy, Inc.
7.945 B USD67.05 USD−1.99%1.769 M0.6629.822.25 USD0.00%Bán Lẻ
Mua
CHWYChewy, Inc.
7.672 B USD17.64 USD−4.85%11.753 M1.26193.210.09 USD−20.75%0.00%Bán Lẻ
Mua
GLBEGlobal-E Online Ltd.
5.726 B USD34.43 USD−3.72%636.032 K0.48−0.82 USD+34.34%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ACVAACV Auctions Inc.
2.901 B USD17.70 USD−2.96%869.419 K0.80−0.47 USD+27.71%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
GICGlobal Industrial Company
1.595 B USD41.81 USD−1.04%44.247 K0.5122.701.84 USD−10.60%2.03%Bán Lẻ
Theo dõi
RVLVRevolve Group, Inc.
1.325 B USD18.71 USD−4.78%904.125 K0.9949.160.38 USD−51.63%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
BYONBeyond, Inc.
1.207 B USD26.39 USD−3.65%1.731 M0.91−6.80 USD−696.58%0.00%Bán Lẻ
Mua
FLWS1-800-FLOWERS.COM, Inc.
564.35 M USD8.75 USD−2.13%219.596 K0.74−0.96 USD−2042.02%0.00%Bán Lẻ
Mua
LQDTLiquidity Services, Inc.
550.182 M USD17.91 USD−2.08%57.456 K0.6030.080.60 USD−51.22%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CURVTorrid Holdings Inc.
465.296 M USD4.46 USD+2.53%85.505 K0.7939.930.11 USD−76.63%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
IZMICZOOM Group Inc.
465.203 M USD45.05 USD+4.33%2.467 M2.570.00%Bán Lẻ
WOOFPetco Health and Wellness Company, Inc.
463.673 M USD1.72 USD−7.53%2.354 M0.77−4.78 USD−1499.97%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
GRPNGroupon, Inc.
403.735 M USD10.37 USD−3.08%1.423 M1.10−1.93 USD+75.55%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
REREATRenew Inc.
Chứng chỉ lưu ký
399.994 M USD1.74 USD+0.58%531.005 K0.95−0.09 USD+93.67%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
REALThe RealReal, Inc.
340.25 M USD3.25 USD−6.07%2.489 M1.15−1.67 USD+18.74%0.00%Bán Lẻ
Mua
MYTEMYT Netherlands Parent B.V.
Chứng chỉ lưu ký
309.849 M USD3.65 USD−2.41%21.785 K0.35−0.35 USD−314.57%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
NEGGNewegg Commerce, Inc.
304.863 M USD0.8020 USD−3.54%168.499 K0.640.00%Bán Lẻ
DDLDingdong (Cayman) Limited
Chứng chỉ lưu ký
261.752 M USD1.21 USD−8.33%598.542 K4.48−0.07 USD+88.47%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
DIBS1stdibs.com, Inc.
206.678 M USD5.20 USD−6.14%121.879 K1.07−0.57 USD+1.88%0.00%Bán Lẻ
Mua
TDUPThredUp Inc.
181.762 M USD1.67 USD−2.91%491.567 K0.80−0.68 USD+26.33%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
DLTHDuluth Holdings Inc.
152.787 M USD4.44 USD−2.20%40.821 K0.64−0.28 USD−505.56%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
AKAa.k.a. Brands Holding Corp.
123.493 M USD11.76 USD−2.81%6.314 K0.93−9.25 USD+43.80%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
WISHContextLogic Inc.
121.99 M USD5.00 USD−3.29%1.382 M1.81−13.38 USD+21.74%0.00%Bán Lẻ
BZUNBaozun Inc.
Chứng chỉ lưu ký
113.675 M USD2.37 USD−6.69%357.96 K0.87−0.66 USD+58.40%0.00%Bán Lẻ
Mua
LITBLightInTheBox Holding Co., Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
85.148 M USD0.7628 USD+4.49%270.414 K1.70−0.09 USD+82.99%0.00%Bán Lẻ
RRENTRent the Runway, Inc.
68.181 M USD19.23 USD−0.77%23.059 M4.54−18.01 USD−26.59%0.00%Bán Lẻ
Mua
LVLULulu's Fashion Lounge Holdings, Inc.
55.185 M USD1.35 USD+1.50%33.27 K1.38−0.48 USD−610.86%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
HOURHour Loop, Inc.
38.633 M USD1.10 USD−6.71%19.025 K0.68−0.07 USD−64.22%0.00%Bán Lẻ
AHGAkso Health Group
Chứng chỉ lưu ký
21.265 M USD0.9300 USD−7.46%16.831 K1.55−0.23 USD+83.31%0.00%Bán Lẻ
ATERAterian, Inc.
18.259 M USD2.38 USD−7.39%84.295 K0.32−11.53 USD+69.07%0.00%Bán Lẻ
Mua
IPWiPower Inc.
14.038 M USD0.4708 USD−0.61%5.501 K0.29−0.26 USD−1.41%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
TKLFYoshitsu Co., Ltd
Chứng chỉ lưu ký
8.769 M USD0.2419 USD−1.47%241.486 K2.280.00%Bán Lẻ
LUCYInnovative Eyewear, Inc.
3.545 M USD0.2741 USD+4.80%164.683 K2.07−0.64 USD+17.09%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
WNWMeiwu Technology Company Limited
3.221 M USD1.12 USD−1.75%511.09 K0.090.00%Bán Lẻ
BRSHBruush Oral Care Inc.
3.128 M USD0.0467 USD−5.47%938.14 K0.530.00%Bán Lẻ
BQBoqii Holding Limited
Chứng chỉ lưu ký
1.569 M USD0.2586 USD−0.50%14.943 K0.280.00%Bán Lẻ