Aptorum Group Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

APM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Aptorum Group Limited

Doanh thu của Aptorum Group Limited trong năm ngoái lên tới 1.30 M USD, phần lớn trong số đó — 1.30 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Healthcare Service, năm trước mang lại 1.54 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hồng Kông — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Aptorum Group Limited 1.30 M USD, và năm trước đó — 1.54 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia