Broadcom Inc
AVGO NASDAQ

AVGO
Broadcom Inc NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Broadcom Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AVGO là 197.844B. EPS TTM của công ty là 11.28, lợi tức cổ tức là 2.99%, và P/E là 44.91. Ngày thu nhập tiếp theo Broadcom Inc là Tháng 9 10, ước tính là 6.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền