Bán dẫn (Công nghiệp)

101
Cổ phiếu
3877.028B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.027M
Khối lượng
+2.07%
Thay đổi
+8.40%
Hiệu suất Tháng
+78.69%
Hiệu suất Năm
+95.32%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAOIApplied Optoelectronics, Inc.
18.27 USD−7.57%2.236M0.54649.076M USD−2.12 USD+3.68%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ADIAnalog Devices, Inc.
190.29 USD+2.92%1.821M0.5994.431B USD29.096.54 USD+24.09%1.81%Công nghệ Điện tử
Mua
ADNAdvent Technologies Holdings, Inc.
0.3073 USD−3.40%363.218K0.7519.216M USD−1.76 USD−153.00%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
AEVAAeva Technologies, Inc.
0.5743 USD+0.31%376.48K0.58128.634M USD−0.67 USD−5.93%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AIPArteris, Inc.
5.80 USD+3.39%101.72K0.86213.755M USD−0.96 USD−10.21%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AIRGAirgain, Inc.
3.31 USD−0.84%14.599K0.1834.587M USD−0.99 USD+0.83%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ALGMAllegro MicroSystems, Inc.
27.49 USD+2.42%627.058K0.675.291B USD21.161.30 USD+109.23%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AMBAAmbarella, Inc.
61.75 USD+6.80%342.1K0.452.462B USD−3.02 USD−81.54%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.
134.30 USD+4.17%78.011M1.47216.962B USD1059.150.13 USD−92.40%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AMKRAmkor Technology, Inc.
29.91 USD+3.98%430.665K0.517.35B USD18.161.65 USD−50.49%1.04%Công nghệ Điện tử
Mua
AOSLAlpha and Omega Semiconductor Limited
23.16 USD+1.94%43.66K0.34643.489M USD−0.31 USD−101.95%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ARMArm Holdings plc
Chứng chỉ lưu ký
65.11 USD−3.15%6.094M0.9668.926B USD0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ARRYArray Technologies, Inc.
16.40 USD+3.70%2.113M0.462.479B USD42.740.38 USD0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares
Chứng chỉ lưu ký
712.64 USD+2.33%952.859K1.30279.717B USD34.6020.60 USD+37.02%0.79%Công nghệ Điện tử
Mua
ASTIAscent Solar Technologies, Inc
0.8591 USD−1.37%22.783K0.302.927M USD−85.72 USD+69.66%0.00%Công nghệ Điện tử
ASXASE Technology Holding Co., Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
8.92 USD+1.71%2.289M0.5217.708B USD15.910.56 USD−53.75%4.84%Công nghệ Điện tử
AUIDauthID Inc.
8.71 USD+4.31%7.809K0.4182.309M USD−21.25 USD−151.61%0.00%Công nghệ Điện tử
AVGOBroadcom Inc.
1033.88 USD+9.49%6.297M1.40482.968B USD31.3932.93 USD+25.64%1.95%Công nghệ Điện tử
Mua
BOSCB.O.S. Better Online Solutions
2.69 USD+2.28%25.756K1.5915.462M USD7.400.36 USD+135.89%0.00%Công nghệ Điện tử
CANCanaan Inc.
Chứng chỉ lưu ký
1.26 USD−10.92%7.538M0.84242.886M USD−1.99 USD−196.98%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CEVACEVA, Inc.
22.55 USD+4.25%85.882K0.38531.303M USD−0.58 USD+36.33%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
COHUCohu, Inc.
33.82 USD+2.77%55.363K0.191.607B USD31.421.08 USD−45.04%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
CPTNCepton, Inc.
4.20 USD−6.67%10.062K0.3066.557M USD−3.53 USD−192.12%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CRUSCirrus Logic, Inc.
81.09 USD+3.26%148.17K0.354.371B USD32.802.47 USD−58.88%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
CSIQCanadian Solar Inc.
22.21 USD+0.54%508.221K0.421.436B USD4.474.97 USD+84.10%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
DIODDiodes Incorporated
74.08 USD+2.82%118.712K0.423.403B USD11.646.36 USD−4.13%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
EMKREMCORE Corporation
0.4699 USD−2.08%193.364K0.7036.07M USD−1.21 USD−1582.27%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ENPHEnphase Energy, Inc.
103.69 USD+0.66%2.478M0.6114.158B USD26.113.97 USD+92.05%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
FNFabrinet
170.40 USD+2.50%106.643K0.406.191B USD25.236.75 USD+14.06%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
FORMFormFactor, Inc.
38.63 USD+3.25%197.763K0.383.007B USD−0.09 USD−108.29%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
FSLRFirst Solar, Inc.
145.02 USD−0.25%1.198M0.5215.494B USD32.864.41 USD+400.82%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
GFSGlobalFoundries Inc.
55.54 USD+5.78%1.473M0.9430.42B USD21.842.54 USD+70.08%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
GSITGSI Technology, Inc.
2.97 USD+0.68%242.184K0.5874.892M USD−0.72 USD−9.67%0.00%Công nghệ Điện tử
HIMXHimax Technologies, Inc.
Chứng chỉ lưu ký
5.47 USD−1.08%841.618K1.37964.523M USD13.800.40 USD−79.43%8.50%Công nghệ Điện tử
Mua
HOLOMicroCloud Hologram Inc.
0.3972 USD−5.65%706.503K0.3020.183M USD−0.69 USD−417.94%0.00%Công nghệ Điện tử
IMOSChipMOS TECHNOLOGIES INC.
Chứng chỉ lưu ký
26.17 USD−1.25%3.088K0.34980.042M USD18.961.38 USD−68.42%4.40%Công nghệ Điện tử
Mua
INDIindie Semiconductor, Inc.
7.74 USD−0.19%792.837K0.381.395B USD−0.91 USD−68.64%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
INTCIntel Corporation
44.50 USD+4.20%24.057M0.64187.591B USD−0.40 USD−112.39%1.73%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
INVEIdentiv, Inc.
7.53 USD+0.13%21.522K0.49174.503M USD−0.21 USD−22.66%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
IPGPIPG Photonics Corporation
100.26 USD+0.84%63.144K0.444.704B USD54.911.83 USD−64.19%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
IPWRIdeal Power Inc.
8.26 USD−4.32%5.838K0.7449.097M USD−1.53 USD−39.88%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
IVACIntevac, Inc.
4.10 USD−0.85%18.022K0.30107.999M USD−0.52 USD+47.62%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
JKSJinkoSolar Holding Company Limited
Chứng chỉ lưu ký
32.48 USD+1.06%547.306K0.581.658B USD3.389.61 USD+3047.64%4.60%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
KOPNKopin Corporation
1.51 USD−3.53%350.51K0.99172.246M USD−0.19 USD−2.50%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
LAESSEALSQ Corp
1.05 USD+4.08%118.664K0.4015.15M USD2.980.35 USD0.00%Công nghệ Điện tử
LASRnLIGHT, Inc.
13.51 USD−0.22%46.958K0.15630.729M USD−1.12 USD−21.46%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
LEDSSemiLEDS Corporation
1.73 USD+15.33%52.795K2.958.548M USD−0.55 USD+9.40%0.00%Công nghệ Điện tử
LIDRAEye, Inc.
0.1233 USD−3.29%673.922K0.9123.198M USD−0.49 USD+23.26%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
LINKInterlink Electronics, Inc.
11.88 USD+0.76%4.221K0.3978.094M USD72.880.16 USD0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
LSCCLattice Semiconductor Corporation
63.73 USD+3.27%689.14K0.308.796B USD41.981.52 USD+37.26%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
MCHPMicrochip Technology Incorporated
89.19 USD+3.61%2.655M0.6148.253B USD19.574.56 USD+39.02%1.85%Công nghệ Điện tử
Mua
MMATMeta Materials Inc.
0.0698 USD+6.89%14.028M0.6334.231M USD−0.76 USD−131.07%0.00%Công nghệ Điện tử
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.
590.96 USD+2.65%169.822K0.5328.314B USD64.009.23 USD+13.97%0.65%Công nghệ Điện tử
Mua
MRAMEverspin Technologies, Inc.
8.84 USD+1.26%77.657K0.62185.847M USD24.620.36 USD−20.68%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MRVLMarvell Technology, Inc.
54.35 USD+2.77%6.779M0.6146.981B USD−0.65 USD−285.40%0.45%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
87.55 USD+1.35%162.006K0.406.297B USD68.361.28 USD−79.26%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
MUMicron Technology, Inc.
78.38 USD+4.56%10.113M0.7686.505B USD−5.34 USD−169.00%0.61%Công nghệ Điện tử
Mua
MVISMicroVision, Inc.
2.35 USD−8.40%1.919M0.76445.517M USD−0.43 USD−35.71%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
MXMagnachip Semiconductor Corporation
6.79 USD−0.22%226.958K0.80263.007M USD−0.65 USD−175.21%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
MXLMaxLinear, Inc
19.89 USD+2.58%255.122K0.411.622B USD−0.05 USD−103.29%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
NANano Labs Ltd
Chứng chỉ lưu ký
1.77 USD−2.75%40.878K1.54101.462M USD0.00%Công nghệ Điện tử
NEONNeonode Inc.
1.43 USD−6.54%21.295K0.2821.964M USD−0.36 USD+7.47%0.00%Công nghệ Điện tử
NVDANVIDIA Corporation
467.82 USD−1.52%38.484M0.971.156T USD61.777.57 USD+222.20%0.03%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
NVECNVE Corporation
74.33 USD+0.75%21.954K0.87359.267M USD16.654.46 USD+23.17%5.42%Công nghệ Điện tử
NVTSNavitas Semiconductor Corporation
7.57 USD+0.33%888.7K0.411.35B USD−0.75 USD−91.37%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
NXPINXP Semiconductors N.V.
221.20 USD+2.62%1.123M0.6057.016B USD20.4810.80 USD+7.59%1.80%Công nghệ Điện tử
Mua
OESXOrion Energy Systems, Inc.
0.8252 USD−6.25%280.775K0.8826.829M USD−1.25 USD−643.19%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ONON Semiconductor Corporation
79.75 USD+4.74%4.36M0.8034.348B USD16.084.96 USD+28.63%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
OUSTOuster, Inc.
5.84 USD−0.60%288.213K0.34237.439M USD−12.40 USD−72.55%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
PIImpinj, Inc.
84.70 USD+2.59%131.793K0.412.291B USD−1.06 USD+40.29%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
POETPOET Technologies Inc.
0.91 USD−13.34%154.832K0.3737.035M USD−0.54 USD−15.95%0.00%Công nghệ Điện tử
POWIPower Integrations, Inc.
80.74 USD+3.02%142.971K0.384.591B USD72.391.12 USD−65.01%0.98%Công nghệ Điện tử
Mua
PRSOPeraso Inc.
0.2050 USD+1.18%332.112K0.975.093M USD−1.05 USD−78.76%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
PXLWPixelworks, Inc.
1.19 USD+3.48%217.908K1.1967.465M USD−0.44 USD−35.43%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
QCOMQUALCOMM Incorporated
136.20 USD+2.43%5.604M0.66151.591B USD21.216.42 USD−43.55%2.37%Công nghệ Điện tử
Mua
QRVOQorvo, Inc.
105.83 USD+1.79%487.803K0.3710.302B USD−1.01 USD−115.92%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
QUIKQuickLogic Corporation
11.51 USD−2.66%46.371K0.31160.036M USD−0.27 USD+29.25%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
RMBSRambus, Inc.
67.81 USD+3.50%546.668K0.397.29B USD25.902.62 USD0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SATXSatixFy Communications Ltd.
0.3722 USD−1.53%119.82K1.8030.059M USD0.00%Công nghệ Điện tử
SGHSMART Global Holdings, Inc.
17.57 USD+0.31%195.395K0.38911.954M USD−0.00 USD−408.33%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SGMASigmaTron International, Inc.
2.84 USD−7.05%78.804K3.5217.277M USD−3.72 USD−3306.42%0.00%Công nghệ Điện tử
SHLSShoals Technologies Group, Inc.
13.90 USD+4.55%1.387M0.372.361B USD16.980.82 USD+603.61%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
SIMOSilicon Motion Technology Corporation
Chứng chỉ lưu ký
59.24 USD+0.65%100.449K0.271.966B USD35.701.66 USD−73.08%0.85%Công nghệ Điện tử
Mua
SITMSiTime Corporation
115.39 USD+0.50%210.576K1.122.591B USD−2.81 USD−241.31%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
SLABSilicon Laboratories, Inc.
123.79 USD+1.55%301.327K0.623.934B USD67.591.83 USD+7.19%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
SMTCSemtech Corporation
20.72 USD+3.39%1.898M0.661.332B USD−7.82 USD−442.25%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SPISPI Energy Co., Ltd.
0.9031 USD+11.36%155.318K1.6228.541M USD−0.81 USD+57.03%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SQNSSequans Communications S.A.
Chứng chỉ lưu ký
2.81 USD−0.34%6.451K0.05171.484M USD0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
STMSTMicroelectronics N.V.
Chứng chỉ lưu ký
48.30 USD+0.90%1.793M0.6543.213B USD10.404.65 USD+13.82%0.43%Công nghệ Điện tử
Mua
SWKSSkyworks Solutions, Inc.
106.95 USD+3.05%617.366K0.3617.107B USD17.436.14 USD−21.27%2.51%Công nghệ Điện tử
Mua
SYNASynaptics Incorporated
108.12 USD+1.28%125.626K0.424.238B USD−1.22 USD−117.59%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TELTE Connectivity Ltd. New Switzerland Registered Shares
135.73 USD+1.81%543.945K0.3742.182B USD22.556.02 USD−19.39%1.75%Công nghệ Điện tử
Mua
TGANTransphorm, Inc.
2.74 USD−6.80%19.734K0.32169.888M USD−0.68 USD−76.40%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TSEMTower Semiconductor Ltd.
29.19 USD+2.78%539.859K0.723.214B USD5.924.93 USD+133.87%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
100.87 USD+0.52%5.604M0.63469.247B USD18.155.56 USD−5.50%1.42%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
TXNTexas Instruments Incorporated
160.52 USD+2.22%3.097M0.62145.785B USD20.817.71 USD−19.23%3.20%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
UMCUnited Microelectronics Corporation (NEW)
Chứng chỉ lưu ký
7.88 USD+1.03%2.03M0.3619.271B USD9.250.85 USD−25.94%5.70%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
VLNValens Semiconductor Ltd.
2.34 USD−0.53%143.38K0.82231.133M USD−0.29 USD−1.34%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
WATTEnergous Corporation
1.95 USD−2.65%24.558K0.7710.145M USD−4.94 USD+36.63%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
WKEYWISeKey International Holding Ltd
Chứng chỉ lưu ký
1.65 USD+1.01%2.339K0.1216.891M USD−7.10 USD0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh