Aspen Technology, Inc.Aspen Technology, Inc.Aspen Technology, Inc.

Aspen Technology, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AZPN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Aspen Technology, Inc.

Doanh thu của Aspen Technology, Inc. trong năm ngoái lên tới 1.04 B USD, phần lớn trong số đó — 760.80 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Heritage AspenTech, năm trước mang lại 231.75 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Aspen Technology, Inc. 387.80 M USD, và năm trước đó — 231.33 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia