Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

366
Cổ phiếu
4638.836B
Giá trị vốn hóa thị trường
24.366M
Khối lượng
+2.81%
Thay đổi
+19.00%
Hiệu suất Tháng
−13.75%
Hiệu suất Năm
+12.91%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABSTAbsolute Software Corporation
11.86 USD1.45%0.17 USD
Mua
86.997K1.032M619.643M USD−0.48 USD740
ACIWACI Worldwide, Inc.
28.77 USD2.93%0.82 USD
Mua
556.723K16.017M3.233B USD20.281.39 USD3.61K
ACONAclarion, Inc.
0.8295 USD3.69%0.0295 USD
Mua
46.264K38.376K6.488M USD−1.33 USD6
ADBEAdobe Inc.
383.82 USD2.29%8.59 USD
Mua
2.476M950.414M175.713B USD37.1510.12 USD29.239K
ADSKAutodesk, Inc.
223.65 USD2.43%5.31 USD
Mua
1.022M228.542M48.256B USD77.012.85 USD12.6K
ADTHAdTheorent Holding Company, Inc.
1.83 USD−4.69%−0.09 USD
Theo dõi
187.939K343.928K159.031M USD4.560.48 USD295
AGYSAgilysys, Inc.
83.95 USD1.08%0.90 USD
Mua
158.214K13.282M2.116B USD200.410.43 USD1.4K
AHIAdvanced Health Intelligence Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
0.5649 USD−3.45%−0.0202 USD
Mua
102.917K58.138K13.488M USD−0.77 USD
AIC3.ai, Inc.
24.53 USD−10.96%−3.02 USD
Mua
59.206M1.452B2.619B USD−2.23 USD
AKAMAkamai Technologies, Inc.
88.16 USD0.77%0.67 USD
Theo dõi
1.092M96.288M13.862B USD28.043.16 USD8.7K
ALKTAlkami Technology, Inc.
16.67 USD2.02%0.33 USD
Mua
233.195K3.887M1.525B USD−0.74 USD667
ALRMAlarm.com Holdings, Inc.
56.30 USD1.37%0.76 USD
Mua
143.648K8.087M2.81B USD61.360.95 USD1.5K
ALTRAltair Engineering Inc.
58.12 USD1.84%1.05 USD
Mua
126.453K7.349M4.658B USD−0.72 USD2.8K
AMPLAmplitude, Inc.
15.53 USD2.78%0.42 USD
Mua
402.288K6.248M1.76B USD−0.82 USD612
AMSTAmesite Inc.
0.3335 USD−12.19%−0.0463 USD
Mua
872.839K291.092K10.105M USD−0.34 USD17
AMSWAAmerican Software, Inc.
15.21 USD−0.23%−0.04 USD
Theo dõi
130.826K1.989M513.024M USD48.640.32 USD418
ANSSANSYS, Inc.
277.09 USD1.71%4.66 USD
Mua
318.684K88.304M24.138B USD51.005.38 USD5.1K
APCXAppTech Payments Corp.
2.26 USD−24.16%−0.72 USD
Bán
769.668K1.739M41.503M USD−1.09 USD18
APIAgora, Inc.
Chứng chỉ lưu ký
4.24 USD6.27%0.25 USD
Mua
450.496K1.91M462.324M USD−0.95 USD1.311K
APPApplovin Corporation
12.85 USD1.98%0.25 USD
Mua
2.902M37.29M4.776B USD−0.22 USD1.594K
APPNAppian Corporation
43.42 USD1.71%0.73 USD
Mua
413.938K17.973M3.15B USD−1.97 USD1.798K
APPSDigital Turbine, Inc.
17.17 USD2.32%0.39 USD
Mua
2.331M40.015M1.7B USD32.290.55 USD844
ARQQArqit Quantum Inc.
2.77 USD−9.18%−0.28 USD
Bán
5.149M14.263M339.81M USD5.710.54 USD145
ASANAsana, Inc.
16.40 USD2.24%0.36 USD
Mua
2.675M43.872M3.489B USD−2.09 USD1.666K
ASURAsure Software Inc
10.85 USD−1.18%−0.13 USD
Mua
92.781K1.007M218.743M USD−0.88 USD517
ATVIActivision Blizzard, Inc
75.60 USD5.62%4.02 USD
Mua
14.882M1.125B59.166B USD37.301.94 USD
AURAurora Innovation, Inc.
1.90 USD0.53%0.01 USD
Mua
2.104M3.998M2.212B USD−1.93 USD1.6K
AUUDAuddia Inc.
1.14 USD−8.06%−0.10 USD
Bán
34.887K39.771K14.267M USD−0.52 USD22
AVDXAvidXchange Holdings, Inc.
11.19 USD2.94%0.32 USD
Mua
1.593M17.826M2.224B USD−0.80 USD1.6K
AVIDAvid Technology, Inc.
30.51 USD1.36%0.41 USD
Mua
352.081K10.742M1.333B USD30.161.01 USD1.405K
AVTAAvantax, Inc.
29.19 USD1.39%0.40 USD
Sức mua mạnh
516.962K15.09M1.405B USD51.050.60 USD1.1K
AVYAAvaya Holdings Corp.
0.3011 USD−21.57%−0.0828 USD
Bán
7.542M2.271M26.15M USD−17.01 USD8.063K
AWREAware, Inc.
1.70 USD−0.58%−0.01 USD
Bán Mạnh
31.926K54.274K36.815M USD−0.06 USD81
AYXAlteryx, Inc.
59.89 USD6.79%3.81 USD
Sức mua mạnh
1.579M94.566M4.129B USD−4.76 USD2K
AZA2Z Smart Technologies Corp.
1.71 USD−2.29%−0.04 USD
Bán
18.907K32.331K47.994M USD−0.54 USD
AZPNAspen Technology, Inc.
211.66 USD2.32%4.80 USD
Mua
189.434K40.096M13.709B USD1.77K
BANDBandwidth Inc.
27.11 USD2.30%0.61 USD
Mua
439.991K11.928M686.545M USD−0.87 USD1.1K
BASECouchbase, Inc.
16.34 USD1.24%0.20 USD
Mua
98.485K1.609M738.099M USD−1.47 USD646
BBBlackBerry Limited
4.44 USD0.68%0.03 USD
Mua
6.774M30.077M2.577B USD−0.16 USD3.325K
BBAIBigBear.ai, Inc.
4.92 USD−19.48%−1.19 USD
Mua
12.41M61.056M621.274M USD−1.57 USD665
BIGCBigCommerce Holdings, Inc. - Series 1
11.50 USD−3.69%−0.44 USD
Theo dõi
1.046M12.034M847.331M USD−1.94 USD1.337K
BILIBilibili Inc.
Chứng chỉ lưu ký
23.27 USD−0.26%−0.06 USD
Bán
9.61M223.633M9.794B USD−3.15 USD12.281K
BILLBill.com Holdings, Inc.
101.07 USD6.02%5.74 USD
Bán
4.851M490.286M10.68B USD−3.32 USD2.269K
BKIBlack Knight, Inc.
60.47 USD0.17%0.10 USD
Bán
631.213K38.169M9.435B USD18.933.21 USD6.4K
BKSYBlackSky Technology Inc.
1.86 USD−0.53%−0.01 USD
Mua
560.239K1.042M225.738M USD−0.46 USD210
BKYIBIO-key International, Inc.
0.8500 USD0.00%0.0000 USD
Theo dõi
15.286K12.993K7.195M USD−0.89 USD51
BLBlackLine, Inc.
74.99 USD1.86%1.37 USD
Mua
479.341K35.946M4.483B USD−1.31 USD1.557K
BLBXBlackboxstocks Inc.
0.6300 USD−3.24%−0.0211 USD
Theo dõi
91.887K57.889K8.311M USD−0.44 USD37
BLIBerkeley Lights, Inc.
2.26 USD−2.16%−0.05 USD
Bán
698.922K1.58M155.634M USD−1.27 USD293
BLKBBlackbaud, Inc.
62.70 USD1.28%0.79 USD
Mua
159.215K9.983M3.329B USD−0.62 USD3.6K
BMBLBumble Inc.
27.09 USD1.12%0.30 USD
Mua
1.282M34.732M5.104B USD177.180.15 USD900
BMTXBM Technologies, Inc.
4.33 USD−1.59%−0.07 USD
Bán Mạnh
28.887K125.081K52.992M USD28.630.19 USD275
BOXBox, Inc.
34.58 USD2.07%0.70 USD
Mua
1.287M44.496M4.942B USD−0.11 USD2.172K
BRAGBragg Gaming Group Inc.
4.03 USD2.42%0.10 USD
Mua
2.975K11.995K85.109M USD−0.20 USD286
BSYBentley Systems, Incorporated
41.54 USD1.54%0.63 USD
Mua
545.775K22.671M11.979B USD69.720.61 USD
BTCYBiotricity, Inc.
0.8000 USD−1.23%−0.0100 USD
Theo dõi
28.088K22.47K41.72M USD−0.46 USD44
CASACasa Systems, Inc.
3.84 USD3.23%0.12 USD
Mua
199.125K764.64K363.346M USD−0.88 USD1.004K
CCCSCCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
9.33 USD0.97%0.09 USD
Mua
349.61K3.262M5.791B USD−0.04 USD2.35K
CCLDCareCloud, Inc.
3.42 USD1.48%0.05 USD
Bán
24.149K82.59K52.053M USD−0.45 USD4.1K
CCRDCoreCard Corporation
34.75 USD1.73%0.59 USD
Mua
37.074K1.288M295.822M USD19.051.80 USD800
CCSIConsensus Cloud Solutions, Inc.
59.94 USD0.79%0.47 USD
Sức mua mạnh
107.562K6.447M1.188B USD14.294.17 USD459
CDAYCeridian HCM Holding Inc.
74.60 USD0.80%0.59 USD
Mua
1.466M109.334M11.458B USD−0.51 USD7.462K
CDNSCadence Design Systems, Inc.
188.33 USD1.30%2.42 USD
Sức mua mạnh
1.209M227.616M51.662B USD65.432.89 USD9.3K
CERTCertara, Inc.
19.05 USD−0.47%−0.09 USD
Mua
490.845K9.351M3.042B USD−0.03 USD352
CFLTConfluent, Inc.
25.67 USD4.18%1.03 USD
Mua
3.142M80.646M7.352B USD−1.62 USD
CGNTCognyte Software Ltd.
3.99 USD3.10%0.12 USD
Mua
541.326K2.16M270.763M USD−1.47 USD2.002K
CLBTCellebrite DI Ltd.
5.28 USD−2.04%−0.11 USD
Mua
178.673K943.393K1.001B USD6.390.91 USD900
CLVTClarivate Plc
11.06 USD0.55%0.06 USD
Mua
2.933M32.439M7.457B USD−6.64 USD11.095K
CMCMCheetah Mobile Inc.
Chứng chỉ lưu ký
3.10 USD6.53%0.19 USD
Mua
193.807K600.802K82.68M USD851
COMPCompass, Inc.
4.23 USD−4.94%−0.22 USD
Mua
3.249M13.744M1.918B USD−1.47 USD4.775K
COUPCoupa Software Incorporated
80.02 USD0.15%0.12 USD
Mua
1.636M130.888M6.094B USD−4.48 USD3.076K
CRMSalesforce, Inc.
171.28 USD1.32%2.23 USD
Mua
6.179M1.058B171.28B USD609.190.28 USD73.541K
CRNCCerence Inc.
28.33 USD0.50%0.14 USD
Mua
422.341K11.965M1.134B USD−7.89 USD1.7K
CRSRCorsair Gaming, Inc.
15.90 USD2.05%0.32 USD
Mua
475.711K7.564M1.526B USD−0.51 USD2.49K
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.
114.59 USD4.72%5.17 USD
Mua
4.115M471.571M26.86B USD−0.77 USD4.965K
CTVInnovid Corp.
2.39 USD−0.42%−0.01 USD
Mua
235.712K563.352K319.425M USD−0.70 USD396
CVLTCommvault Systems, Inc.
64.69 USD1.67%1.06 USD
Mua
397.801K25.734M2.882B USD185.460.35 USD2.848K
CVTCvent Holding Corp.
7.49 USD−0.53%−0.04 USD
Mua
243.108K1.821M3.655B USD−0.22 USD4.3K
CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.
19.56 USD1.24%0.24 USD
Sức mua mạnh
176.809K3.458M4.662B USD−0.03 USD1.371K
CXMSprinklr, Inc.
10.61 USD0.57%0.06 USD
Mua
1.078M11.442M2.77B USD−0.36 USD3.245K
CYBRCyberArk Software Ltd.
148.02 USD3.53%5.05 USD
Sức mua mạnh
508.99K75.341M6.027B USD−3.09 USD2.14K
CYNCyngn Inc.
1.15 USD4.55%0.05 USD
Mua
442.195K508.524K38.733M USD−0.53 USD42
CYRNCYREN Ltd.
0.4980 USD−3.30%−0.0170 USD
Bán
215.962K107.549K3.984M USD−3.77 USD200
DATSDatChat, Inc.
0.6901 USD2.01%0.0136 USD
Mua
55.71K38.445K14.214M USD−0.81 USD10
DCBODocebo Inc.
39.51 USD0.03%0.01 USD
Mua
118.306K4.674M1.3B USD351.460.12 USD726
DCTDuck Creek Technologies, Inc.
18.89 USD−0.05%−0.01 USD
Mua
1.286M24.294M2.562B USD−0.11 USD2.039K
DDIDoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares
Chứng chỉ lưu ký
9.50 USD3.37%0.31 USD
Bán
18.256K173.432K455.396M USD−0.36 USD219
DDOGDatadog, Inc.
80.32 USD4.37%3.36 USD
Mua
4.427M355.598M25.506B USD−0.04 USD3.2K
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.
49.52 USD1.68%0.82 USD
Mua
234.79K11.627M1.441B USD13.773.68 USD2.185K
DHDefinitive Healthcare Corp.
13.17 USD2.09%0.27 USD
Mua
393.534K5.183M2.026B USD−0.27 USD676
DLBDolby Laboratories
84.81 USD1.06%0.89 USD
Mua
556.602K47.205M8.127B USD45.421.87 USD2.336K
DLODLocal Limited
16.90 USD2.36%0.39 USD
Mua
567.517K9.591M5.002B USD0.34 USD535
DMRCDigimarc Corporation
21.01 USD1.40%0.29 USD
Mua
92.757K1.949M420.955M USD−3.03 USD228
DNBDun & Bradstreet Holdings, Inc.
14.26 USD0.35%0.05 USD
Mua
1.192M17.005M6.214B USD−0.09 USD6.296K
DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.
30.40 USD2.05%0.61 USD
Mua
1.323M40.207M2.927B USD−0.24 USD786
DOCUDocuSign, Inc.
66.18 USD5.13%3.23 USD
Mua
3.323M219.905M13.307B USD−0.66 USD7.461K
DOMODomo, Inc.
15.91 USD0.19%0.03 USD
Mua
575.773K9.161M549.61M USD−3.55 USD917
DRTTDIRTT Environmental Solutions Ltd.
0.6200 USD10.16%0.0572 USD
Theo dõi
43.2K26.784K55.003M USD−0.70 USD
DSGXThe Descartes Systems Group Inc.
76.65 USD−0.03%−0.02 USD
Mua
110.447K8.466M6.501B USD75.331.02 USD1.86K
DSPViant Technology Inc.
4.76 USD3.93%0.18 USD
Mua
126.491K602.097K291.96M USD−0.58 USD350