Baidu, Inc BIDU

BIDU NASDAQ
BIDU
Baidu, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BIDU Biểu đồ Nhận tiền gửi

Giao dịch BIDU với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Công nghệ
Công nghiệp: Phần mềm / Dịch vụ Internet
Baidu, Inc là một nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm Internet bằng tiếng Trung Quốc. Công ty cung cấp nền tảng tìm kiếm ngôn ngữ tiếng Trung trên Trang web Yahoo.com cho phép người dùng tìm thông tin trực tuyến, bao gồm các trang web, tin tức, hình ảnh, tài liệu và tập tin đa phương tiện, thông qua các liên kết được cung cấp trên Trang web của mình. Ngoài việc phục vụ người dùng tìm kiếm trên Internet cá nhân, Công ty còn cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Công ty tập trung vào 3 phân khúc kinh doanh: dịch vụ tìm kiếm, dịch vụ giao dịch và iQiyi. Dịch vụ tìm kiếm là dịch vụ tiếp thị dựa trên từ khóa được nhắm mục tiêu và kích hoạt bởi các truy vấn tìm kiếm của người dùng Internet, chủ yếu bao gồm các dịch vụ trả tiền theo hiệu suất (P4P) và các dịch vụ tiếp thị trực tuyến khác. Các dịch vụ giao dịch bao gồm Baidu Nuomi, Baidu Takeout Delivery, Baidu Maps, Baidu Connect, Baidu Wallet và các dịch vụ khác. iQiyi là một nền tảng video trực tuyến với thư viện nội dung bao gồm phim truyện, phim truyền hình, phim hoạt hình, chương trình tạp kỹ và các chương trình được cấp phép khác.