Cardlytics, Inc. Common Stock
CDLX NASDAQ

CDLX
Cardlytics, Inc. Common Stock NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm CDLX

Tất cả các mã trong một bảng

Cardlytics, Inc. Common Stock là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
INDS NASDAQ INDUSTRIAL
10808.58-0.57%-62.4010873.9610803.98Bán
IXIC Chỉ số Composite Nasdaq
14780.530.13%19.2414812.3714734.12Mua
Tải thêm