Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
CALI CHINA AUTO LOGISTICS INC 2.373.05%0.07Bán9.916M11.132M-0.3281.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PED PEDEVCO CORP 2.4830.53%0.58Mua23.183M10.918M-5.906.00Năng lượng
AMRH AMERI HOLDINGS INC 1.7447.46%0.56Mua23.893M21.675M-0.78417.00Công nghệ
CLRB CELLECTAR BIOSCIENCES INC 7.38-1.47%-0.11Bán2.967M13.104M-1.0215.00Chăm sóc sức khỏe
AMMA ALLIANCE MMA INC 0.20-31.09%-0.09Sức bán mạnh1.364M4.747M-1.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MTSL MER TELEMANAGEMENT SOLUTIONS LTD - ORDINARY SHARES 2.06-27.46%-0.78Mua3.960M4.928M-0.5758.00Công nghệ
NDRA ENDRA LIFE SCIENCES INC 1.94-5.83%-0.12Bán459.889K8.690M-2.125.00Chăm sóc sức khỏe
MARA MARATHON PATENT GROUP INC 1.2523.76%0.24Mua7.875M18.321M-4.206.00Công nghiệp
AWX AVALON HOLDINGS CORP 2.20-11.65%-0.29Mua989.996K8.472M119.480.02388.00Công nghiệp
JMU JMU LTD - ADS 0.28-4.38%-0.01Bán457.662K25.414M-1.95252.00Công nghệ
RIOT RIOT BLOCKCHAIN INC 6.2937.64%1.72Bán8.344M62.794M-1.979.00Chăm sóc sức khỏe
GBR NEW CONCEPT ENERGY INC 3.509.38%0.30Mua5.948M7.163M-1.4124.00Năng lượng
CODA CODA OCTOPUS GROUP INC - COMMON STOCK 4.81-21.79%-1.34Mua1.184M38.851M238.280.0388.00Công nghệ
ALT ALTIMMUNE INC 0.37-18.99%-0.09Bán2.828M17.710M-3.2030.00Chăm sóc sức khỏe
CEI CAMBER ENERGY INC 0.41-21.93%-0.12Bán9.415M2.161M-11.410.00Năng lượng
AVEO AVEO PHARMACEUTICALS INC 2.16-24.21%-0.69Bán9.561M344.716M-0.5719.00Chăm sóc sức khỏe
ZDGE ZEDGE INC CLASS B 3.05-19.74%-0.75Bán14.675K40.011M-0.16Công nghệ
INNT INNOVATE BIOPHARMACEUTICALS INC 7.42-8.17%-0.66Bán1.940M608.986M-7.2624.00Chăm sóc sức khỏe
CDMO AVID BIOSERVICES INC 5.5023.04%1.03Mua6.483M257.762M-0.56319.00Chăm sóc sức khỏe
CCRC CHINA CUSTOMER RELATIONS CENTERS INC - ORDINARY SHARES 11.28-20.79%-2.96Bán470.784K291.257M29.750.488545.00Công nghiệp
NSTG NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 12.73-15.70%-2.37Bán807.339K386.521M-0.27467.00Chăm sóc sức khỏe
NXTD NXT-ID INC 1.5810.49%0.15Bán1.433M37.013M-0.6216.00Công nghệ
LINK INTERLINK ELECTRONICS INC 3.75-0.27%-0.01Mua123.670K
NMRD NEMAURA MEDICAL INC 2.5413.53%0.30Bán114.463K436.650M-0.028.00Chăm sóc sức khỏe
CSBR CHAMPIONS ONCOLOGY INC 7.3025.43%1.48Sức mua mạnh530.047K67.105M16.010.3660.00Chăm sóc sức khỏe
OHGI ONE HORIZON GROUP INC 0.5215.25%0.07Mua1.769M15.854M-0.3125.00Công nghệ
GROW U.S. GLOBAL INVESTORS INC 2.0814.92%0.27Mua563.148K29.003M122.800.0148.00Tài chính
HMNY HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC 0.126.31%0.01Bán46.091M40.312M-13.1144.00Công nghệ
DOGZ DOGNESS (INTERNATIONAL) CORP 2.67-13.90%-0.43Bán49.374K81.576M9.990.31268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DPW DPW HOLDINGS INC 0.6315.02%0.08Mua13.717M30.873M-0.8429.00Công nghiệp
CMTA CLEMENTIA PHARMACEUTICALS INC 10.41-2.80%-0.30Sức bán mạnh260.754K422.100M-3.3330.00Chăm sóc sức khỏe
EACQU EASTERLY ACQUISITION CORP - UNIT 8.47-18.95%-1.98Sức bán mạnh450208.162M400.620.033.00Tài chính
PULM PULMATRIX INC 0.52-1.33%-0.01Mua2.229M23.052M-0.966.00Chăm sóc sức khỏe
GST GASTAR EXPLORATION INC 0.5512.07%0.06Bán2.437M114.675M-0.2846.00Năng lượng
NEWA NEWATER TECHNOLOGY INC - ORDINARY SHARES 20.49-11.38%-2.63Mua91.729K241.905M88.030.26173.00Công nghiệp
IZEA IZEA INC 1.754.17%0.07Mua2.270M17.777M-0.84124.00Công nghệ
BIOC BIOCEPT INC 6.24-10.73%-0.75Bán427.926K490.454M-18.5242.00Chăm sóc sức khỏe
BDR BLONDER TONGUE LABORATORIES INC 1.36-12.26%-0.19Mua288.352K13.896M3.360.46161.00Công nghiệp
HZN HORIZON GLOBAL CORP 5.69-17.18%-1.18Bán1.053M168.565M-1.594300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AQXP AQUINOX PHARMACEUTICALS INC 2.9817.79%0.45Bán2.504M62.297M-2.5152.00Chăm sóc sức khỏe
XRF CHINA RAPID FINANCE LTD AMERICAN DEPOSITARY SHARES, EACH REPRESENTING ONE CLASS A ORDINARY SHARE 2.1516.85%0.31Bán381.858K207.835M-3.063411.00Tài chính
SGLB SIGMA LABS INC 0.77-12.21%-0.11Sức bán mạnh186.210K5.215M-1.034.00Công nghiệp
FAMI FARMMI INC 4.39-8.54%-0.41Bán224.312K56.064M16.730.29111.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BKYI BIO-KEY INTERNATIONAL INC 2.28-3.39%-0.08Sức bán mạnh345.505K26.619M-0.8522.00Công nghệ
BLIN BRIDGELINE DIGITAL INC 1.628.00%0.12Mua507.743K6.701M-0.4967.00Công nghệ
MOXC MOXIAN INC 2.04-7.39%-0.16Bán23.414K154.787M-0.13101.00Chăm sóc sức khỏe
CNET CHINANET ONLINE HOLDINGS INC 2.477.00%0.16Bán475.567K40.009M-0.62449.00Công nghệ
STAF STAFFING 360 SOLUTIONS INC 2.38-8.15%-0.21Mua503.329K11.447M-7.48300.00Công nghiệp
SRAX SOCIAL REALITY INC 5.7418.35%0.89Mua848.681K49.969M-0.6843.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KOOL CESCA THERAPEUTICS INC 0.43-11.00%-0.05Bán843.215K9.478M0.650.7495.00Chăm sóc sức khỏe
MICR MICRON SOLUTIONS INC 3.480.29%0.01Mua91.673K9.730M-0.3195.00Chăm sóc sức khỏe
CAW CCA INDUSTRIES INC 2.65-7.99%-0.23Sức bán mạnh64.658K21.140M34.000.0998.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MKGI MONAKER GROUP INC 2.82-5.37%-0.16Mua4.850K25.355M-1.379.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GENE GENETIC TECHNOLOGIES LTD - AMERICAN DEPOSITARY SHARES REPRESENTING 150 ORDINARY SHARES 1.33-10.14%-0.15Mua1.780M18.077M-0.3564.00Chăm sóc sức khỏe
ARLZ ARALEZ PHARMACEUTICALS INC 0.26-8.05%-0.02Bán1.109M19.533M-1.76105.00Chăm sóc sức khỏe
NFEC NF ENERGY SAVING CORP 3.109.54%0.27Mua270.203K22.871M-0.23225.00Công nghiệp
AUTL AUTOLUS THERAPEUTICS PLC 21.77-4.31%-0.98Bán300.753K809.080M126.00Chăm sóc sức khỏe
BLFS BIOLIFE SOLUTIONS INC 20.41-2.62%-0.55Mua760.942K298.923M-0.1535.00Chăm sóc sức khỏe
ASV ASV HOLDINGS INC 7.095.04%0.34Mua93.816K66.005M39.960.17156.00Công nghiệp
MESO MESOBLAST LTD - AMERICAN DEPOSITARY SHARES 6.7512.50%0.75Sức mua mạnh347.035K563.158M-0.5075.00Chăm sóc sức khỏe
ZSAN ZOSANO PHARMA CORP 4.6813.04%0.54Mua2.633M51.963M-15.4139.00Chăm sóc sức khỏe
STON STONEMOR PARTNERS L.P. COMMON UNIT REP LTD PARTNERSHIP INTERESTS 4.07-10.75%-0.49Bán674.104K180.680M-1.963169.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MYND MYND ANALYTICS INC 1.752.06%0.04Bán48.567K9.366M-2.496.00Chăm sóc sức khỏe
LYL DRAGON VICTORY INTERNATIONAL LTD - ORDINARY SHARES 2.92-7.44%-0.23Bán25.838K34.005M20.220.1626.00Tài chính
NFLX NETFLIX INC 379.48-5.24%-21.00Bán58.410M172.051B239.611.735400.00Công nghệ
NVCN NEOVASC INC 0.03-7.71%-0.00Bán20.639M70.576M-0.5788.00Chăm sóc sức khỏe
EOLS EVOLUS INC 22.33-11.14%-2.80Bán869.997K618.669M-0.1521.00Chăm sóc sức khỏe
BBOX BLACK BOX CORP 1.56-10.34%-0.18Sức bán mạnh1.504M34.518M-5.813264.00Dịch vụ Viễn thông
VRML VERMILLION INC 0.58-7.21%-0.05Bán467.582K43.424M-0.2039.00Chăm sóc sức khỏe
NAKD NAKED BRAND GROUP LTD 4.76-3.73%-0.18Mua80.714K
PIXY SHIFTPIXY INC 3.536.01%0.20Mua1.140M133.059M-0.456798.00Công nghiệp
EXFO EXFO INC - SUBORDINATE VOTING SHARES 3.707.25%0.25Mua117.064K190.549M-0.131577.00Công nghiệp
GNMX AEVI GENOMIC MEDICINE INC 0.918.54%0.07Sức bán mạnh68.913K57.705M-0.7217.00Chăm sóc sức khỏe
JSYNU JENSYN ACQUISTION CORP - UNIT 10.7018.63%1.68Bán60065.609M-0.372.00Tài chính
DISCB DISCOVERY INC 32.00-13.51%-5.00Bán26113.696B-1.107000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OSTK OVERSTOCK.COM INC 43.0510.53%4.10Mua3.263M1.123B-4.771800.00Công nghệ
IPAS IPASS INC 0.33-3.75%-0.01Bán141.360K25.468M-0.30158.00Dịch vụ Viễn thông
ATLC ATLANTICUS HOLDINGS CORP 1.78-4.81%-0.09Bán13.617K26.248M-3.74319.00Tài chính
AIHS SENMIAO TECHNOLOGY LTD 4.34-4.19%-0.19Sức bán mạnh20.799K118.707M-0.42Tài chính
PRPO PRECIPIO INC 0.378.86%0.03Bán591.108K6.660M-18.4219.00Chăm sóc sức khỏe
VCEL VERICEL CORP 10.3011.35%1.05Bán1.507M377.666M-0.44205.00Chăm sóc sức khỏe
IMNP IMMUNE PHARMACEUTICALS INC 0.19-11.55%-0.02Bán629.481K6.721M-1.887.00Chăm sóc sức khỏe
UMRX UNUM THERAPEUTICS INC 13.81-8.24%-1.24Bán324.087K482.200M-0.9451.00Chăm sóc sức khỏe
RETO RETO ECO-SOLUTIONS INC 5.07-0.78%-0.04Bán76.882K116.759M19.450.26212.00Vật liệu cơ bản
EYEN EYENOVIA INC 6.75-3.85%-0.27Bán20.748K
JRSH JERASH HOLDINGS (US) INC 6.06-11.01%-0.75Sức bán mạnh43.690K80.521M6.201.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHCI COMSTOCK HOLDING COMPANIES INC 2.669.92%0.24Bán89.959K9.698M-1.4547.00Tài chính
IFMK IFRESH INC 4.20-8.70%-0.40Bán17.593K72.319M-0.06366.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GLOW GLOWPOINT INC 0.194.67%0.01Bán374.390K8.646M1.300.1518.00Dịch vụ Viễn thông
WTT WIRELESS TELECOM GROUP, INC 2.11-5.62%-0.13Sức bán mạnh49.976K46.155M-0.02124.00Công nghiệp
IPIC IPIC ENTERTAINMENT INC 7.06-8.04%-0.62Sức bán mạnh25.592K89.957M-33.41237.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALNA ALLENA PHARMACEUTICALS INC 11.280.71%0.08Bán61.382K235.515M-1.1638.00Chăm sóc sức khỏe
BGI BIRKS GROUP INC 1.43-3.08%-0.05Mua141.231K26.043M5.790.27732.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NETE NET ELEMENT INC 8.369.86%0.75Mua428.308K30.731M-3.8465.00Công nghệ
UONE URBAN ONE INC 2.30-4.17%-0.10Bán2.472K102.098M-0.561058.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAEX SAEXPLORATION HOLDINGS INC 1.693.05%0.05Mua870.817K24.621M-8.85576.00Năng lượng
DARE DARE BIOSCIENCE INC 1.33-6.99%-0.10Mua474.625K14.804M-2.6519.00Chăm sóc sức khỏe
TMSR TMSR HOLDING COMPANY LTD 3.963.66%0.14Theo dõi3.274K94.026M-0.18Công nghiệp
EGAN EGAIN CORP 13.9310.96%1.38Mua674.524K377.762M-0.06479.00Công nghệ
NTGN NEON THERAPEUTICS INC 10.53-4.71%-0.52Sức bán mạnh172.944K311.602M-2.3384.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất