Comcast Corporation

CMCSA NASDAQ
CMCSA
Comcast Corporation NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CMCSA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Comcast Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CMCSA là 133.545B USD. EPS TTM của công ty là 3.10 USD, tỷ suất cổ tức là 3.57% và P/E là 9.88. Ngày thu nhập tiếp theo của Comcast Corporation là 27 Tháng 10, ước tính là 0.90 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu