Comcast Corporation CMCSA

CMCSA NASDAQ
CMCSA
Comcast Corporation NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Khách hàng
Công nghiệp: Truyền hình cáp / Vệ tinh
Comcast Corp là một công ty truyền thông, giải trí và truyền thông, tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ video, Internet và điện thoại. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Truyền thông cáp, Mạng cáp, Truyền hình phát sóng, Giải trí theo phim, Công viên chủ đề và Bầu trời. Phân khúc Truyền thông Cáp cung cấp các dịch vụ video, Internet, thoại cũng như bảo mật và tự động hóa dưới thương hiệu Xfinity. Phân khúc Mạng cáp bao gồm các mạng cáp quốc gia, thể thao khu vực, mạng tin tức, mạng cáp quốc tế và hoạt động sản xuất studio truyền hình cáp. Phân khúc Truyền hình Phát sóng bao gồm các mạng phát sóng NBC và Telemundo. Phân khúc Phim giải trí liên quan đến việc sản xuất, mua lại, tiếp thị và phân phối các chương trình giải trí được quay phim. Phân khúc Công viên Chủ đề bao gồm các công viên giải trí Universal ở Orlando, Florida; Hollywood, California; và Osaka, Nhật Bản. Phân khúc Sky bao gồm hoạt động của Sky, một trong những công ty giải trí của Châu Âu, chủ yếu bao gồm hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, cung cấp dịch vụ video, internet tốc độ cao, thoại và điện thoại không dây, và kinh doanh nội dung, vận hành các mạng giải trí, mạng truyền hình Sky News và mạng Sky Sports. Công ty được thành lập bởi Ralph J. Roberts vào năm 1963 và có trụ sở chính tại Philadelphia, PA.