CrowdStrike Holdings, Inc

CRWD NASDAQ
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CRWD

Tóm tắt tài chính của CrowdStrike Holdings, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CRWD là 37.786B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của CrowdStrike Holdings, Inc là 17 Tháng 3, ước tính là 0.20 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền