Fortress Biotech, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FBIO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Fortress Biotech, Inc.

Doanh thu của Fortress Biotech, Inc. trong năm ngoái lên tới 75.74 M USD, phần lớn trong số đó — 73.67 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Dermatology Products, năm trước mang lại 63.13 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Fortress Biotech, Inc. 75.74 M USD, và năm trước đó — 68.79 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia