Gilead Sciences, Inc

GILD NASDAQ
GILD
Gilead Sciences, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GILD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Gilead Sciences, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GILD là 82.747B USD. EPS TTM của công ty là 3.29 USD, tỷ suất cổ tức là 4.42% và P/E là 20.23. Ngày thu nhập tiếp theo của Gilead Sciences, Inc là 27 Tháng 10, ước tính là 1.55 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu