Golar LNG Limited
GLNG NASDAQ

GLNG
Golar LNG Limited NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm GLNG

Tất cả các mã trong một bảng

Golar LNG Limited là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
INDS NASDAQ INDUSTRIAL
10849.420.09%10.1910929.5310837.19Bán
IXIC Chỉ số Composite Nasdaq
14681.070.06%8.3914770.4114665.67Mua
OSX Chỉ số Ngành Dịch vụ Dầu khí PHLX
54.80-1.01%-0.5657.5254.60Bán
Tải thêm