Gulf Resources, Inc.Gulf Resources, Inc.Gulf Resources, Inc.

Gulf Resources, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GURE nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính Gulf Resources, Inc..

Tỷ lệ giá trên doanh số của GURE là 0.35. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là -3.62. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 435.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ