Ideanomics, Inc

IDEX NASDAQ
IDEX
Ideanomics, Inc NASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IDEX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Ideanomics, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IDEX là 352.408M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Ideanomics, Inc là 15 Tháng 8, ước tính là -0.06 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu