ChipMOS TECHNOLOGIES INC

IMOS NASDAQ
IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IMOS financial statements

Tóm tắt tài chính của ChipMOS TECHNOLOGIES INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IMOS là 1.359B. EPS TTM của công ty là 3.26, lợi tức cổ tức là 3.24%, và P/E là 11.75. Ngày thu nhập tiếp theo ChipMOS TECHNOLOGIES INC là 12 Tháng 11, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền