iRadimed Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IRMD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu iRadimed Corporation

Doanh thu của iRadimed Corporation trong năm ngoái lên tới 65.56 M USD, phần lớn trong số đó — 21.72 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Magnetic Resonance Imaging Compatible Patient Vital Signs Monitoring Systems, năm trước mang lại 13.78 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại iRadimed Corporation 43.90 M USD, và năm trước đó — 33.46 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia