JD.com, Inc
JD NASDAQ

JD
JD.com, Inc NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm JD

Tất cả các mã trong một bảng

JD.com, Inc. là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
INDS NASDAQ INDUSTRIAL
10921.541.05%112.9610931.3310830.36Mua
IXIC Chỉ số Composite Nasdaq
14895.120.78%114.5814896.4714776.03Mua
NDX Chỉ số Nasdaq 100
15181.640.65%98.2515184.2715083.83Mua
Tải thêm